Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Jubileusz 400-lecia Charyzmatu św. Wincentego a Paulo

W niedzielę 24 września br. JM Rektor i Prorektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej uczestniczyli w uroczystości zakończenia obchodów Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu
św. Wincentego a Paulo
, która odbyła się w Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.

Św. Wincenty a Paulo jako patron wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele Katolickim swe szlachetne działania podjął ponad  400 lat temu, pomagając głodnym i bezdomnym. W 1625 roku utworzył Zgromadzenie Misji, którego zadaniem stała się praca na rzecz ludzi cierpiących niedostatek.

Jubileusz 400-lecia Charymzatu św. Wincentego a Paulo to święto nie tylko księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia, ale i wszystkich tych, którzy poświęcają się pracy na rzecz ubogich i potrzebujących. We współczesnym świecie, w którym rozgrywane są wojny, obecne jest cierpienie, głód, ubóstwo, niesprawiedliwość i przemoc, istnieje nieodparta potrzeba wzajemnego okazywania sobie miłosierdzia, które jest jedyną drogą do pokoju i pojednania. Taka właśnie postawa pozwala śmielej i ufniej patrzeć w przyszłość.
Spotkanie podsumowujące ten piękny Jubileusz było wyrazem podziękowania za dar charyzmatu św. Wincentego a Paulo, za jego aktualność i nieustającą potrzebę istnienia.
Wszystkim zaangażowanym w misję chryzmatu św. Wincentego a Paulo życzymy siły w niesieniu dalszej, bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, gdyż właśnie to jest najlepszą nauką człowieczeństwa. Działania takie sprawiają, że rzeczywistość staje się bardziej przyjazna, mniej bezduszna, a każda najdrobniejsza pomoc staje się cegiełką budującą lepszy świat.
„Służenie przeto musi być kompetentne i musi dokonywać się z szacunkiem, cierpliwością i serdecznością” - św. Wincenty a Paulo.


(źródło: www.diecezja.bydgoszcz.pl) 


(źródło: www.diecezja.bydgoszcz.pl)


(źródło: www.diecezja.bydgoszcz.pl)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl