Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Rozpoczęliśmy VI Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki!

Rozpoczęliśmy VI Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki (VI International Open Scientific Days), czyli cykliczne spotkania naukowe i imprezy popularnonaukowe które wpisały się na stałe do kalendarza imprez międzynarodowych Uczelni oraz regionu. Organizowane są w celu intensyfikacji umiędzynarodowienia studiów, poznania kultury innych narodów,  popularyzacji nauki, kultury i sztuki, a także promocji najważniejszych osiągnięć naukowych Uczelni i naszych partnerów.
 

O godz. 9.30 uroczystej inauguracji VI MODN w Sali Senatu KPSW dokonała JM Rektor, prof. KPSW dr Helena Czakowska. JM Rektor witając zgromadzonych gości podkreśliła międzynarodowy charakter Dni Nauki, dzięki udziałowi licznych delegacji z uczelni z zagranicy - zarówno pracowników naukowych jak i studentów. Program MODN jest tworzony we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi, wieloma instytucjami, jednostkami edukacyjnymi oraz kulturalnymi, jak również przedstawicielami biznesu. Na inauguracji MODN spośród przedstawicieli zagranicznego środowiska akademickiego głos zabrała prof. Teodora Rizova z New Bulgarian University. i prof. dr hab. Vyklyuk Yaroslav z PHEI „Bukovinian University. Prof. Rizova i  Prof. Vykluk w podziękowaniu za współpracę odebrali z rąk JM Rektor certyfikaty.
"Arystoteles pisał: „Po pierwsze, miej zdefiniowany, jasno określony cel (ideał, zadanie). Po drugie, zdobądź potrzebne zasoby by do niego dojść; wiedzę, pieniądze, materiały, metody. Po trzecie, skieruj wszystkie te zasoby na osiągnięcie celu”. Życzę Państwu, ażeby VI Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki były dla Państwa drugim krokiem, a więc ażeby Państwo zdobyli potrzebne zasoby tzn. wiedzę, która będzie przydatna w drodze do osiągnięcia celu." - tymi słowami JM Rektor dokonała oficjalnego otwarcia VI MODN, zapraszając do udziału w licznych atrakcjach Dni Nauki.Program VI MODN przedstawił zebranym Kierownik Działu Promocji i Rekrutacji KPSW. Zaprezentowany został także film promocyjny zeszłorocznej edycji Dni Nauki.

Po uroczystej inauguracji rozpoczęto IV Studencką Konferencję Naukową "Współczesne problemy prawa", którą moderowała dr Marta Czakowska. Konferencję otworzył  Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii prof. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński. Przed sesją prelegencką wręczone zostały tytuły Honorowego Członka Kliniki Prawa, które otrzymali: dr Tadeusz Felski i mgr Tomasz Kosicki.
Program Konferencji obejmował m. in takie zagadnienia jak: dyscyplinę a mobbing w polskich siłach zbrojnych (Małgorzata Bedryjowska), okoliczności wyłączających winę (Daniel Olszewski),  klauzuli sumienia w polskim prawie porządkowym (Robert Kasperczyk), protokołu dyplomatycznego w stopsunkach międzynarodowych (Angelika Mrugowska), roli procesowej dziecka (Estera Malcherczyk), systemu ratowniczego w Polsce na postawie obowiązujących przepisów prawa(Włodzimierz Jopek) i wiele innych. Panel prelegentów zamknęła dyskusja, która była zwieńczeniem IV Studenckiej Konferencji Naukowej "Współczesne problemy prawa".
Jendocześnie na Wydziale Nauk Społecznych i Filologicznych odbywały się warsztaty, skierowane głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wśród przygotowanych zajęć znalazły się: Trening umiejętności intrapsychicznych "Jak zintegrować swoje zmysły? (dr Magdalena Prentka), Uczeń z niepełnosprawnością (kolega z klasy i przyjaciel) - z jakimi zaburzeniami z jego strony możemy się spotkać (dr Hanna Rudomska), Kreatywnie w szkole i poza szkołą (dr Marta Małecka), "Poznaj swoje mocne i słabe strony, czyli wykorzystanie analizy SWOT w zarządzaniu własnym rozwojem (dr Marta Chyła) itp.
Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii dr Beata Bazeli poprowadziła spotkanie prezentujące ofertę edukacyjną wydziału. Była to niebywała okazja do bezpośredniej rozmowy z władzami WPAiE i omówienia możliwości kształcenia na kierunkach prowadzonych przez wydział.
Przygotowano także wykłady i warsztaty: . Prawo a moralność (prof. nadzw. KPSW, dr hab. Marek Czachorowsk), Jak stworzyć dobry budżet jednostki samorządu terytorialnego? (prof. nadzw. KPSW, dr hab. Janina Kotlińska),  Egzekucje (lub ochrona praw pracowników lub aspekty bezpieczeństwa) poza granicami RP (dr Ewa Szuber-Bednarz).  Przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska rozegrali natoiast grę Prawopolis, w której grający wcielali się w młodych prawników próbujących wygrać rozprawę.
Z myślą o młodzieży szkolnej miało dziś miejsce dyktando z języka angielskiego, które prowadziła p. Agnieszka Demidowicz-Urbańska z Działu Współpracy z zagranicą.  Jego laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody.  Gratulujemy zwycięzcom!

Pierwszy dzień VI MODN zakończyła debata "Czynniki upadku Polski w XVIII wieku"  inicjująca cykl Polskie drogi do niepodległości, której moderatorem był prof. KPSW, dr hab. Janusz Kutta.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym i zapraszamy do uczestnictwa w jutrzejszych atrakcjach, gdzie czekają warsztaty przygotowane przez Wydział Techniczny z zakresu budownictwa, geodezji i kartografii oraz informatyki a także mini wykłady i zabawy dla szkół podstawowych prowadzone przez Uniwersytet Dzieci Alfa.
Szczegółowy program dostępny jest na stronie MODN.

Zapraszamy!

 

  

 

 

        

 

  

 

    
 
 


 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl