Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Konkurs

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii KPSW zaprasza studentów Kujawsko-Pomorskich uczelni do udziału w KONKURSIE "100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce".

Konkurs odbędzie się w ramach Międzynarodowych Otwartych Dni Nauki 6 kwietnia 2019
w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 55-57.

Konkurs składa się z dwóch części:
1. Testu wiedzy na temat prawa własności przemysłowej
2. Zadania opisowego - "Pomysł, który chciałbym chronić"
Zadanie będzie polegało na sporządzeniu krótkiego (maksymalnie pół strony) opisu wynalazku, idei, pomysłu,
który uczestnik konkursu chciałby objąć ochroną patentową lub dla którego chciałby zastrzec wzór przemysłowy lub wzór użytkowy.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody!
Zgłoszenia przyjmuje dr Przemysław Osóbka: p.osobka@kpsw.edu.pl

W treści zgłoszenia proszę podać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej Uczelni, dane kontaktowe
oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a)Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacjI handlowych oraz o bieżących wydarzeniach w KPSW, w tym drogą elektroniczną".


 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl