Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

18 edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi akcję stypendialną skierowaną  do młodych zdolnych ludzi nauki. Aktualnie ruszyła kolejna 18. edycja Nagród Naukowych POLITYKI. Do niedzieli 17 czerwca 2018 r. na stronie www.polityka.pl/stypendia dostępny będzie formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warukiem przystąpienia do konkursu.

Nagrodami, o które ubiegają się kandydaci jest 5 stypendiów  po 15 tys. zł oraz 10 nagród finałowych po 5 tys. zł. Wyniki ogłoszone zostaną na łamach POLITYKI 12 września, zaś nazwiska pięciu stypendystów podane zostaną w pażdzierniku.

W ciągu szesnastu lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika POLITYKA,  którzy wpłacali na akcję 1% podatku, Fundacja wsparła 287 naulowców kwotą 6 mln 262 tys. zł.

Regulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

www.polityka.pl/stypendia

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl