Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Ruszył zimowy nabór na studia!

Przegapiłeś rekrutację? Nie jesteś zadowolony z obranego kierunku? A może właśnie teraz odkryłeś w sobie naukową pasję? Nic straconego! Sprawdź kierunki i zapisz się zimą: srs.kpsw.edu.pl/ Do końca stycznia 0 zł opłaty rekrutacyjnej!

Jeśli komuś nie udało się dostać na wybrany kierunek w letniej rekrutacji albo studia nie dają Ci satysfakcji, nie musi to koniecznie wiązać się z roczną przerwą w studiowaniu. Wystarczy tylko rozejrzeć się i znaleźć ciekawą alternatywę. 
 
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy  prowadzi śródroczny nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie niestacjonarnym na kierunki: 

PRAWO (5-letnie jednolite studia magisterskie)

ADMINISTRACJA (studia magisterskie i licencjackie)
• Administracja publiczna
• Administracja samorządowa
• Administracja gospodarcza
• Administracja i prawo w biznesie
• Bezpieczeństwo publiczne
• Administracja skarbowa
• Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
• Administracja w służbie zdrowia
• Administrowanie i obrót nieruchomościami
• Organizacja i zarządzanie w administracji
• E-government oraz nowoczesne formy administracji
• Administracja europejska
• Polityka resocjalizacyjna NOWOŚĆ
 
EKONOMIA (studia magisterskie i licencjackie)
• Organizacja i zarządzanie w administracji
• Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
• Zarządzanie sprzedażą
• Prawo podatkowe i rachunkowość
• Analityk rynków finansowych
• Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
• Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne
• Prawo w biznesie
• Bankowość i doradztwo finansowe
• Zarządzanie firmą międzynarodową
• Handel międzynarodowy
• Biznes międzynarodowy
• Marketing i public relations w biznesie
• Psychologia w biznesie
• Ekonomia menedżerska
• Ekonomia przedsiębiorstw
 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (studia licencjackie) NOWOŚĆ
 
PEDAGOGIKA (studia magisterskie i licencjackie)
• Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
• Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
• Pedagogika rewalidacyjna – oligofrenopedagogika
• Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
• Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
• Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
• Psychopedagogika
• Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
• Artpedagogika
• Pedagogika szkolna z elementami socjoterapii
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją artystyczną
• Poradnictwo rodzinne
• Andragogika z edukacją gerontologiczną
• Pedagogika regionalna i międzykulturowa
• Poradnictwo zawodowe w planowaniu kariery z elementami
przedsiębiorczości
• Edukacja zdrowotna i pedagogika rekreacyjna z elementami
odnowy biologicznej
• Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych z elementami opieki
• Pedagogika rekreacyjna
• Pedagogika ogólna (również dla absolwentów kierunków niepedagogicznych)
 
PRACA SOCJALNA (studia licencjackie)
 
FILOLOGIA (studia licencjackie)
• Filologia angielska
• Filologia hiszpańska
• Filologia rosyjska
• Filologia germańska
 
GEODEZJA I KARTOGRAFIA (studia inżynierskie)
• Geodezja ogólna
• Geoinformatyka NOWOŚĆ
 
BUDOWNICTWO (studia inżynierskie)
• Budownictwo energooszczędne
• Rewitalizacja obiektów budowlanych
• Technologia i organizacja budownictwa
• Budownictwo drogowe
• Budownictwo ogólne
 
INFORMATYKA (studia inżynierskie)
• Teleinformatyka
• Grafika komputerowa
• Informatyka w usługach finansowych
• Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów
• Systemy baz danych
• Inżynieria oprogramowania
• Technologie internetowe
• Inżynieria obrazu i dźwięku
  
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji pokój 3B (parter) w budynku B
ul. Toruńska 55-57, Bydgoszcz 85-023
tel. 52 322 0 322 lub tel. kom. 500 149 149
oraz na stronie: kpsw.edu.pl/rekrutacja-kpsw

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl