Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Budownictwo II stopień od marca 2019 na KPSW!

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od marca 2019 oferta KPSW poszerza się o studia magisterskie na kierunku Budownictwo.

Kształcenie na studiach II stopnia na tym kierunku trwać będzie 3 semestry, rekrutacja zaczyna się już teraz
wraz z naborem śródrocznym!
 

Biuro Rekrutacji
pokój 3B (parter), budynek B
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
mail: rekrutacja@kpsw.edu.pl, tel. 500 149 149

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl