Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Bydgoskie spotkania z kulturą chrześcijańską

Zapraszamy do udziału w obchodach XXXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w dniach 7-18 listopada 2018r., zwłaszcza w tych organizowanych przez KPSW!

XXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, dlatego program Tygodnia w sposób szczególny będzie akcentował ten jubileusz. Jako motto Tygodnia przyjęto słowa Prymasa Tysiąclecia „Mamy jedną Ojczyznę i jej winni jesteśmy służbę, ofiarę”. Podczas seminarium „Polskie drogi do niepodległości” w dniach 12–14 listopada, nad którym patronat objął Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz w pozostałych spotkaniach zostaną pokazani twórcy odzyskanej niepodległości Polski, a także warunki polityczne i historyczne, które miały wpływ na jej odzyskanie. Program będzie realizowany na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, w szkołach i kościołach bydgoskich, instytucjach kultury – m.in. w Pałacu w Lubostroniu i kinie „Adria”. Pragniemy zwrócić uwagę na duże wydarzenie artystyczne, którym będzie spektakl laserowy pt. „Historia Niepodległej Polski w 100-lecie niepodległości” (w 3 kościołach i w kinie „Adria” dla młodzieży). W spektaklu zostaną pokazane  najważniejsze wydarzenia historyczne, które zaważyły o losach naszej Ojczyzny. Specjalnie na potrzeby tego spektaklu przygotowano ponad 200 obrazów i animacji laserowych przedstawiających wybitnych przywódców Polski, wydarzenia symbolizujące powstania i zrywy narodowościowe dążące do odzyskania niepodległości, przełomowe bitwy, które uchroniły nasz kraj przed najeźdźcami, wydarzenia polityczne, które zaważyły na losach naszego kraju, a także  postacie kształtujące ducha patriotyzmu i dumy narodowej. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego została zaproszona do udziału w konkursie małych form teatralnych pn. „Niepodległa – w 100-lecie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”, nad którym patronat objęli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Finał Konkursu wraz z prezentacją nagrodzonych przedstawień będzie miał miejsce 8 listopada w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Podobnie jak w ubiegłych Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej, odbędą się spotkania
w zakładach karnych (dla osób odbywających wyroki) oraz w placówkach służby zdrowia.

Pełny i szczegółowy program obchodów oraz serwis fotograficzny XXXVII TKCh na: www.bydgoszcz24.pl
Program obchodów na stronie www.diecezja.bydgoszcz.pl

Wydarzenia organizowane przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy:

►8.11.2018
Konkurs i przegląd małych form teatralnych pn. „Niepodległa – w 100-lecie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej "
– prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych przedstawień w wykonaniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego
godz. 10.00  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, ul. Toruńska 55-57

►9.11.2018
„Ojczyzna  w nauczaniu  Stefana kard. Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia” – ks. dr Mariusz Kuciński, prof. KPSW
godz. 12.20, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, ul. Świętej Trójcy 37
Wykład pt. „Droga Bydgoszczy do Macierzy” – dr hab. Janusz Kutta, prof. KPSW
godz. 17.00, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Karola Szymanowskiego 3

►11.11.2018
Wykład  „Ignacy Jan Paderewski i niepodległość Polski” – dr hab. Janusz Kutta prof. KPSW
godz. 17.00, Pałac Lubostroń

►12.11.2018
Sympozjum „Polskie drogi do niepodległości”
Część I
„Zapomniani ojcowie niepodległości: kard. Aleksander Kakowski, kard. Adam Sapiecha, kard. Edmund Dalbor” – dr hab. Janusz Kutta prof. KPSW
„Ojczyzna  w nauczaniu  Stefana kard. Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia” – ks. dr Mariusz Kuciński  prof. KPSW
godz. 17.00, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Karola Szymanowskiego 3

►14.11.2018
Wykład „Polskie drogi do niepodległości” – dr hab. Janusz Kutta, prof. KPSW
godz. 8.00, Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, ul. Toruńska 44
godz. 12.30, Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. ks. Stanisława Konarskiego 5
Sympozjum „Polskie drogi do niepodległości” – Rola rodziny i Kościoła w pielęgnowaniu polskości”

Część III
„Rola duchowieństwa w pielęgnowaniu polskości w Bydgoszczy i Wielkopolsce” – dr Marek Chamot, prof. WSG
„Kto Ty jesteś? Polak mały! dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska,  KPSW
„Wychowanie patriotyczne w rodzinie, w szkole i w przestrzeni publicznej” - dr Grażyna Szabelska, PWSZ w Wałczu
Moderator sympozjum: dr hab. Janusz Kutta, prof. nadzw. KPSW, prorektor KPSW
godz. 17.00, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, ul. Toruńska 55-57

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl