Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Co znaczy "istnieć" w fizyce? - zaproszenie na wykład

Zapraszamy na wykład prof. dr hab. Krzysztofa Meissnera pod tytułem: Co znaczy „istnieć” w fizyce?

Wykład poświęcony będzie analizie pojęcia ,,istnienia'' w fizyce. Pojęcie to, centralne i kluczowe w filozofii zarówno greckiej jak i nowożytnej, było i jest na jej gruncie bardzo różnie interpretowane. Z kolei w fizyce zawsze wydawało się mieć ono prosty i oczywisty kontekst - istnieje to, co daje się obserwować jako zjawisko z jednej strony powtarzalne, a z drugiej opisywalne za pomocą matematyki. Jednak XX wiek przyniósł tu istotną zmianę: obserwowalność wydaje się już nie być jedynym kryterium ,,istnienia''. W wykładzie opisana zostanie owa zmiana i możliwe jej konsekwencje dla możliwości i ograniczeń opisu świata przez fizykę.

Profesor Krzysztof Antoni Meissner jest fizykiem teoretykiem, specjalistą w zakresie teorii cząstek elementarnych. Pracuje w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 roku uzyskał tytuł profesora. W latach 2009-2011 był dyrektorem naukowym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Uczestniczy w badaniach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie (CERN). W 2013 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie fizyki, za osiągnięcia w działalności na rzecz popularyzacji nauki. Jest przewodniczącym Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie. Opublikował ponad 60 prac w czasopismach naukowych, takich jak: Physical Review Letters, Physical Review D, Classical and Quantum Gravity, Nuclear Physics, Physics Letters B, Acta Physica Polonica. Jest autorem podręcznika pt. "Klasyczna teoria pola".

Spotkanie odbędzie się 11 stycznia (czwartek) godz.19.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18).

Serdecznie zapraszamy.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl