Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Dyplomatorium 2018

W Auditorium Maximum Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 14 grudnia 2018 odbyło się Dyplomatorium.

Dyplomy odebrali absolwenci Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Technicznego.

JM Rektor, prof. KPSW dr Helana Czakowska przytwitała wszystkich przybyłych Absolwentów i ich najbliższych,
Promotorów, nauczycieli akademickich oraz zaproszonych gości.

Głos zabrali również Pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych, prof. KPSW dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, prof. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński oraz Pani Dziekan Wydziału Technicznego, dr inż. Joanna Gęsikowska.

Kliknija aby powiększyćPodniosła atmosfera uroczystości była doskonałą okazją, aby Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Józef Ramlau wręczył Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę,
Prezydentowi KPSW mgr Romanowi Czakowskiemu za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki
.
Prorektor, prof. KPSW dr hab. Janusz Kutta wraz z Dziekanami wręczył wyróżnienia Absolwentom, którzy uzyskali wysokie średnie oraz z szczególnym zaangażowaniem pracowali na rzecz Uczelni.
Tytuły Absolwenta Roku 2017/2018 z rąk JM Rektor, prof. KPSW dr Heleny Czakowskiej, odebrali:

• Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych Pani Magister Małgorzata Grygoleit-Bartkiewicz,
absolwentka kierunku pedagogika, studiów II stopnia, uzyskując średnią ocen 4,95,

• Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Pan Magister Robert Czajkowski,
absolwent kierunku administracja, studiów II stopnia i uzyskując średnią ocen 4,87,

• Wydziału Technicznego Pan Inżynier Paweł Danak,
absolwent studiów I stopnia inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia, uzyskując średnią ocen 4,72.

Ponadto wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w rozwój i działalność inicjatywy jaką jest Studenckie Koło Naukowe Klinika Prawa
otrzymali absolwenci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomi, które wręczone zostały przez Dziekana Wydziału prof. KPSW dr hab. Igora Zgolińskiego
oraz opiekuna Koła dr Agatę Pyrzyńską.

Bardzo emocjonalne słowa do Władz Uczelni, nauczycieli akademickich oraz swoich kolegów i koleżanek
w imieniu Absolwentów skierowała Pani Małgorzata Krysiak, która ukończyła studia na kierunku pedagogika.

Gratulacje z okazji ukończenia studiów oraz życzenia dalszego rozwoju w imieniu Samorządu Studenckiego
swoim starszym kolegom złożył Przewodniczący Pan Daniel Olszewski.

Uroczyste Gaudeamus igitur dla Absolwentów 2018 zakończyło pewien etap w ich życiu, otwierając jednocześnie nowe horyzonty.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl