Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

FORUM-SEMINARIUM GEODETÓW WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Serdecznie zapraszamy na "Forum Geodezyjne" organizowane przez Wydział Techniczny Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy we współpracy ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich - oddział w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Forum odbędzie się dnia 14 kwietnia 2018 roku. 

Prezydium Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa – Wydział Techniczny i Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działający w imieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, zapraszają geodetów, zainteresowanych właściwym stosowaniem przepisów prawa geodezyjnego w praktyce zawodowej, do udziału w spotkaniu FORUM seminaryjnym, w dniu 14 kwietnia 2018 roku.

Celem FORUM jest, przekazanie wiedzy oraz twórcza wymiana poglądów pomiędzy administracją i wykonawstwem geodezyjnym, na temat najważniejszych problemów nurtujących środowisko geodezyjne w kraju i w naszym regionie.

Ten wiodący temat spotkania, przybliży Robert Cieszyński Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, a źródłem oceny stanu poprawności stosowania przez geodetów regionu przepisów prawa, będą wyniki kontroli dokumentów stanowiących rezultat wykonanych prac, przeprowadzonych przez pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy.

Ocenę obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego z punktu widzenia geodety, wykonującego prace i usługi geodezyjne przedstawią w swoich wystąpieniach Sławomir Wnuk i Jacek Gezela, geodeci uprawnieni, prowadzący własne firmy geodezyjne. O stanie zaawansowania przygotowań, do ogłoszenia naboru ofert na wykonanie prac geodezyjnych związanych z przekształceniem danych geodezyjnych, stanowiących treść dotychczasowej mapy zasadniczej i nadanie im postaci baz danych przestrzennych, będzie mówił geodeta Zbigniew Jaszczuk Starosta Żniński Przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W załączeniu zamieszczamy szczegółowy program FORUM z tematami poszczególnych wystąpień.

UDZIAŁ W FORUM JEST BEZPŁATNY ale aby zapewnić poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych, konieczna jest znajomość ilości uczestników, dlatego prosimy o potwierdzenie do dnia 9 kwietnia swojej obecności i osób towarzyszących w FORUM na adres e-mail: siudah@gmail.com lub telefonicznie Henryk Siuda 501 042 440.

Wystąpienie do geodetów województwa kujawsko-pomorskiego kończymy zaproszeniem do licznego udziału w tym ważnym spotkaniu zawodowym w dniu 14 kwietnia 2018 roku, w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, przy ulicy Piotrowskiego 12-14, w czasie od godz. 10.00 do godz. 14.00. 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl