Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

FORUM-SEMINARIUM GEODETÓW JUŻ ZA NAMI!

14 kwietnia 2018 r. w murach naszej uczelni odbyło się „Forum Geodezyjne" organizowane przez Wydział Techniczny Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy we współpracy ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich - oddział w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

fot. Jarosław Jarzembowski

 Wiodący temat spotkania, przybliżył Robert Cieszyński Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Źródłem oceny stanu poprawności stosowania przez geodetów regionu przepisów prawa, były wyniki kontroli dokumentów stanowiących rezultat wykonanych prac, przeprowadzonych przez pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy.

Ocenę obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego z punktu widzenia geodety, wykonującego prace i usługi geodezyjne przedstawili w swoich wystąpieniach Sławomir Wnuk i Jacek Gezela, geodeci uprawnieni, prowadzący własne firmy geodezyjne.

O stanie zaawansowania przygotowań, do ogłoszenia naboru ofert na wykonanie prac geodezyjnych związanych z przekształceniem danych geodezyjnych, stanowiących treść dotychczasowej mapy zasadniczej i nadanie im postaci baz danych przestrzennych mówił geodeta Zbigniew Jaszczuk Starosta Żniński Przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W trakcie FORUM Prezydent KPSW Roman Czakowski wręczył prof. dr hab. inż. Edwardowi Kujawskiemu medal KPSW i podziękowania za długoletnią współpracę oraz wsparcie merytorycznego procesu utworzenia kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Technicznym KPSW.

www.bydgoszcz.sgp.geodezja.org.pl/aktualnosci/SEMINARIUM.pdf

Fotorelacja z Forum Geodezyjnego znajduje się na stonie: FORUM – SEMINARIUM GEODETÓW WOJ. KUJAWSKO – POMORSKIEGO fot. Jarosław Jarzembowski

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl