Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Gaudeamus igitur - absolwenci KPSW odebrali dyplomy!

Dzisiaj, tj.15 grudnia 2017 r. w Auditorium Maximum Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej odbyło Dyplomatorium Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Technicznego.

„Nauka jest jak niezmierzone morze, im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”, tymi słowami przywitała zebranych JM Rektor, Prof. KPSW, dr Helena Czakowska.
Nauka jest jak niezmierzone morze, ale także jak fundament, na którym nasi wspaniali absolwenci, swymi osiągnięciami budują nie tylko dobre imię naszej ALMA  MATER, ale przede wszystkim swoją przyszłość i naszej ojczyzny. Otrzymanie dyplomu to nie tylko formalne potwierdzenie tytułu magistra, licencjata czy inżyniera. To moment, który skłania do refleksji nad tym jak wspólnie spożytkowaliśmy  lata nauki. Był to okres bardzo ważny i pracowity, nie tylko dla Was, ale także dla  nauczycieli akademickich w tym szczególnie waszych promotorów oraz pracowników administracji. Współczesny świat wyznacza nam kolejne wyzwania, dlatego życzę Wam abyście w jedności, świadomie i efektywnie budowali przyszłość naszych bliskich,  rodzin i swoją, na chwałę Bogu i Ojczyzny.
 

Głos zabrali również Pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych, prof. KPSW dr. Hab. Monika Jaworska-Witkowska,Dziekan Wydziału Prawa,Administracji i Ekonomii, prof. KPSW, dr hab. Igor Zwoliński oraz Pani Dziekan Wydziału Technicznego, dr.inż. Joanna Gęsikowska.


Przemówienie w imieniu Absolwentów wygłosiła Pani Magdalena Osmólska,a przewodniczący Samorządu Studenckiego KPSW, Pan Daniel Olszewski gratulował uzyskania dyplomów i życzył dalszych sukcesów na ścieżce kariery zawodowej.

Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy, liczne wyróżnienia oraz tytuły Absolwenta Roku.

Tytuł Absolwenta Roku Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych otrzymali ex aequo:

Pani Mgr Magdalena Osmólska, która ukończyła Pedagogikę oraz Pani Mgr Julia Safader, która również ukończyła studia na kierunku Pedagogika.
Absolwentem Roku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii została Pani Mgr Małgorzata Turska, absolwentka Ekonomii.
Tytuł Absolwenta Roku Wydziału Technicznego odebrał Pan Inż. Andrzej Rutz, który ukończył studia na kierunku Budownictwo.

Wyróżnienia za ukończenie studiów z wysoką średnią, wyróżniającą się pracę dyplomową oraz za zaangażowanie w działania na rzecz Uczelni z Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych otrzymali:

Pani Magister Joanna Uniżycka-Michalska, absolwentka kierunku Pedagogika, studia II stopnia
Pan Magister Artur Zalewski, absolwent kierunku pedagogika, studia II stopnia
Pani Magister Kamila Zaborowska, absolwentka kierunku pedagogika, studia II stopnia
Pani Magister Agata Topolska, absolwentka kierunku pedagogika, studia II stopnia
Pani Magister Natalia Mrotek, absolwentka kierunku pedagogika, studia II stopnia
Pani Licencjat Agnieszka Szypryt, absolwentka kierunku pedagogika, studia I stopnia
Pan Licencjat Rafał Partyka, absolwent kierunku pedagogika, studia I stopnia
Pani Licencjat Małgorzata Lewczyńska, absolwentka kierunku pedagogika, studia I stopnia
Pani Licencjat Małgorzata Zbiżek, absolwentka kierunku pedagogika, studia I stopnia
Pani Licencjat Paulina Tarkowska, absolwentka kierunku pedagogika, studia I stopnia
Pani Magister Krzysztofa Becker, absolwentka kierunku pedagogika, studia II stopnia
Pani Magister Katarzyna Dywan, absolwentka kierunku pedagogika, studia II stopnia
Pani Magister Krystyna Żubka, absolwentka kierunku pedagogika, studia II stopnia
Pani Licencjat Joanna Wiese, absolwentka kierunku pedagogika, studia I stopnia
Pani Magister Katarzyna Majewska, absolwentka kierunku pedagogika, studia II stopnia
Pani Magister Magdalena Karpus, absolwentka kierunku pedagogika, studia II stopnia
Pani Magister Ola Lewandowska, absolwentka kierunku pedagogika, studia II stopnia
Pan Licencjat Jędrzej Folcik, absolwent kierunku filologia angielska, studia I stopnia

Dyplomy za ukończenie studiów z wysoką średnią, wyróżniającą się pracę dyplomową oraz za zaangażowanie w działania na rzecz Uczelni z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii otrzymali:

Pani Magister Angelika Mikicka, absolwentka kierunku administracja, studia II stopnia
Pani Magister Beata Peek, absolwentka kierunku ekonomia, studia II stopnia
Pani Magister Wiktoria Skamira, absolwentka kierunku prawo, studia jednolite 5-letnie magisterskie
Pan Magister Jarosław Warmke, absolwent kierunku administracja, studia II stopnia
Pani Licencjat Anna Słowińska, absolwentka kierunku ekonomia, studia I stopnia
Pani Licencjat Anna Mitręga, absolwentka kierunku ekonomia, studia I stopnia
Pani Magister Kamila Gralik, absolwentka kierunku ekonomia, studia II stopnia
Pan Magister Robert Małkowski, absolwent kierunku administracja, studia II stopnia
Pan Licencjat Włodzimierz Jopek, absolwent kierunku administracja, studia I stopnia
Pan Licencjat Bartłomiej Gliniecki, absolwent kierunku administracja, studia I stopnia
Pani Magister Katarzyna Bakuła, absolwentka kierunku prawo, studia jednolite 5-letnie magisterskie
Pani Licencjat Agnieszka Kazek, absolwentka kierunku administracja, studia I stopnia
Pani Licencjat Jolanta Okońska, absolwentka kierunku administracja, studia I stopnia
Pan Licencjat Łukasz Werkowski, absolwent kierunku administracja, studia I stopnia
Pani Magister Marika Fryz, absolwentka kierunku administracja, studia II stopnia
Pan Magister Sebastian Grajewski, absolwent kierunku administracja, studia II stopnia


Ponadto wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w rozwój i działalność inicjatywy jaką jest Studenckie Koło Naukowe Klinika Prawa otrzymali absolwenci kierunku Prawo, 5-letnich jednolitych studiów magisterskich:

Pani mgr Wiktoria Skamira
Pani mgr Monika Sekrecka


W działaniach na rzecz Kliniki Prawa wyróżnili się również absolwenci kierunku Prawo, 5-letnich jednolitych studiów magisterskich:

Pani mgr Marzena Markowska
Pani mgr Małgorzata Cichocka
Pani mgr Weronika Działdowska
Pani mgr Monika Schreiber
Pani mgr Katarzyna Bakuła
Pani mgr Małgorzata Pikulska

Dyplomy za ukończenie studiów z wysoką średnią, za wyróżniającą się pracę dyplomową oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz Uczelni otrzymują:

Pani Inżynier Artur Kaźnica, absolwent kierunku informatyka, studia I stopnia, inżynierskie
Pan Inżynier Marcin Wiśniewski, absolwent kierunku informatyka, studia I stopnia, inżynierskie
Pani Inżynier Karolina Linde, absolwentka kierunku informatyka, studia I stopnia, inżynierskie
Pani Inżynier Anna Ciszek, absolwentka kierunku geodezja i kartografia, studia I stopnia, inżynierskie
Pani Inżynier Małgorzata Jędrzejewska-Tracz, absolwentka kierunku budownictwo, studia I stopnia inżynierskie
Pani Inżynier Anna Moczydłowska, absolwentka kierunku geodezja i kartografia, studia I stopnia, inżynierskie
Pan Inżynier Dariusz Milanowski, absolwent kierunku informatyka, studia I stopnia, inżynierskie
Pani Inżynier Magdalena Witkiewicz, absolwentka kierunku geodezja i kartografia, studia I stopnia, inżynierskie
Pan Inżynier Adam Tulibacki, absolwent kierunku informatyka, studia I stopnia, inżynierskie
Pan Inżynier Jakub Glamowski, absolwent kierunku geodezja i kartografia, studia I stopnia, inżynierskie
Pan Inżynier Tomasz Smoliński, absolwent kierunku geodezja i kartografia, studia I stopnia, inżynierskie
Pan Inżynier Mariusz Sadowski, absolwent kierunku geodezja i kartografia, studia I stopnia, inżynierskie
Pan Inżynier Mateusz Rudnicki, absolwent kierunku geodezja i kartografia, studia I stopnia, inżynierskie

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl