Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Instytut Prawa KPSW uzyskał kategorię naukową B

KPSW jedyną uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim, której jednostka naukowa uzyskała kategorię naukową B!

Z przyjemnością informujemy, iż Instytut Prawa Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy uzyskał kategorię naukową B, jako jedyna jednostka naukowa w sektorze uczelni niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim.
 

Jednocześnie chcielibyśmy także podkreślić, iż dwie pozostałe jednostki naukowe KPSW, które poddały się parametryzacji, czyli Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych oraz Instytut Nauk Ekonomicznych uzyskały kategorię naukową C.
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).


W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 8 rozporządzenia:
osiągnięcia naukowe i twórcze;
potencjał naukowy;
praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.


Wszystkim członkom Instytutu Prawa, Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz osobom zaangażowanych w ich prace składamy serdeczne gratulacje.


Pełne wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017 można znaleźć tutaj.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl