Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Inauguracja Kongresu Jeden świat - wiele kultur 2017

26 października br. po raz ósmy zainaugurowaliśmy Międzynarodową Konferencję Interdyscyplinarną w ramach Kongresu „Jeden świat – wiele kultur”. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania naukowego był „Dialog wielokulturowości i prawda”. Ta inicjatywa, która już na stałe wpisała się w kalendarz imprez naukowych naszego regionu, to efekt wieloletniej współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy.

Patronat honorowy nad tegorocznym przedsięwzięciem objęli Dr Jarosław Gowin Wicepremier RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Honorowymi przewodniczącymi Kongresu są prof. nadzw. KPSW dr Helena Czakowska Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Padre Federico Lombardi SJ, Przewodniczący Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger- Benedykt XVI. Kongres jest kontynuacją corocznych spotkań naukowych zainaugurowanych w 2010 roku przez naszą Uczelnię, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w gronie kulturoznawców, ekonomistów, prawników, pedagogów, teologów, politologów, socjologów, historyków, antropologów oraz przedstawicieli innych nauk.

Pierwszy dzień tegorocznego Kongresu był szczególny, ponieważ podczas uroczystej inauguracji odbyła się ceremonia nadania przez Senat Uczelni J. E. Ks. Arcybiskupowi, prof. Henrykowi Muszyńskiemu, Prymasowi Seniorowi oraz wieloletniemu członkowi komitetu naukowego konferencji „Jeden świat – wiele kultur”, tytułu Profesora Honorowego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Inauguracji Kongresu dokonała JM Rektor, prof. KPSW, dr Helena Czakowska. „Dialog wielokulturowości nie oznacza rezygnacji z własnych przekonań, lecz przeciwnie, jeśli jest nasycony prawdą staje się cennym źródłem wiedzy. Strukturalna różnorodność otaczającego nas świata skłania do tego, aby wspólne ideały i wartości donośnie wybrzmiały. (…) Kluczowym i niezwykle odpowiedzialnym zadaniem, przed którym stoi nasze społeczeństwo jest budowanie fundamentu dla wzajemnej tolerancji i dialogu.  Dialog oparty na prawdzie jest jedyną drogą do współistnienia kultur a także godnego życia dla każdego człowieka” – powiedziała JM Rektor. Następnie głos zabrali  Jego Ekscelencja Ks. Biskup Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Kobiak. O przemówienie poproszeni zostali współorganizatorzy Kongresy tzn. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, który wręczył Padre Federico Lombardiemu SJ, Przewodniczącemu Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger- Benedykt XVI medal miasta Bydgoszczy. Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Janusz Kutta wygłosił laudację a następnie władze Uczelni wręczyły J. E. Ks. Abp Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski Seniorowi, Prof. dr. hab. Henrykowi Józefowi Muszyńskiemu, akt nadania Profesora Honorowego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. „Ten długi okres życia, którym Bóg pozwala mi się cieszyć, usiłowałem wykorzystać dla dobra wielu bardzo różnych wspólnot. Dla mnie, jako biblisty, dialog jest najbardziej fundamentalną mową ludzkości” - powiedział ks. abp Henryk Muszyński.
 

Inauguracja Kongresu stała się również okazją do wręczenia medali Uczelni „Sapientiae Servientes” – w służbie mądrości. Medal ten nawiązuje do misji Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, słowa Sapientiae Servientes umieszczone są na sztandarze Uczelni. Z rąk J M Rektor oraz Prezydenta KPSW medale otrzymali: dr Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Padre Federico Lombardii SJ, Przewodniczący Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Ks. Biskup dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski oraz Michael Schudrich Naczelny Rabin Polski.Tym akcentem zakończona została uroczysta część inauguracji Kongresu a otwarcia sesji plenarnej dokonała Przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. nadzw. KPSW, dr hab. Alicja Grześkowiak wraz z Wiceprzewodniczącym prof. nadzw. ks. dr. Mariuszem Kucińskim.


Sesja plenarna podzielona została na cztery części. W pierwszej prelegentami byli dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Padre Federico Lombardi, Przewodniczący Foundazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI. Jarosława Gowin w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę uniwersytetu w dialogu międzykulturowym opartym na prawdzie. Podkreślił, że uniwersytet predestynowany jest do prowadzenia dialogu. Jest to zarazem wspólnota ludzi szukających prawdy. Minister Gowin nawiązał także podczas swojej prelekcji do nowopowstałej jednostki - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, której zadaniem będzie także dialog naukowy, przez co może się ona stać ważnym czynnikiem dialogu międzykulturowego. Padre Fedeerico Lombardi odniósł się natomiast w swej prelekcji do nauczania Józefa Ratzingera w zakresie tematyki dotyczącej międzykulturowości. Podkreślił zjawisko dynamicznej integracji między kulturami, a zarazem otwartość kultury, charakterystyczną dla nauczania Papieża. W drugiej części sesji plenarnej prelekcje wygłosili: Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski, Prof. Vaja Vardidze – Rektor Sulkhan Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi oraz ks. Biskup Jan Tyrawa – Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej. Pierwszy z mówców, odnosząc się do problematyki wielokulturowości, podkreślił, że wszyscy ludzie pochodzą od tych samych rodziców, przez co każdego z nas łączą pewne wspólne korzenie i wartości. Zauważył, iż fakt ten przekłada się na dwa nakazy, które przyświecać powinny naszej codziennej egzystencji. Mowa tu o nakazie kochania każdego człowieka oraz zakazie nienawiści, choć niekiedy są one trudne do zrozumienia i przyjęcia we współczesnym świecie. Prof. Vardzidze odniósł się natomiast do kulturowości i tożsamości narodu gruzińskiego. Podkreślił, że jest on zbudowany z wielu elementów kulturowych, co może istotnie wpływać na kryzys tożsamości. Ks. Biskup J. Tyrawa w wystąpieniu postawił pytanie o człowieka. Stwierdził, że człowiek staje się w większym zakresie sobą poprzez poznanie prawdy. Co więcej, poznanie to jest obowiązkiem człowieka. Ks. Biskup zaznaczył, że Benedykt XVI stawia w swej nauce prawdę przed innymi wartościami, zaś wiara jest drogą do poznania prawdy.


Trzecia odsłona sesji plenarnej Konferencji koncentrowała się wokół prelekcji Prof. UFV Juana Palao Uceda z Universidad Francisco de Vitoria, Ks. Prof. Józefa Wołczańskiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. Prof. Kranitza Mihaly – Dziekana Wydziału Teologicznego Pazmany Peter Catholic University oraz ks. Prof. PUG Dariusza Kowalczyka z Pontifical Gregorian University. Pierwszy z mówców zwrócił uwagę na zagadnienie uchodźców w Hiszpanii. Zauważył, że zjawisko to generuje zarówno wiele pozytywnych skutków dla społeczności, jak również powoduje niemałe zagrożenia. Prof. Uceda zaznaczył, że pewne niebezpieczeństwa w tym zakresie płyną właśnie z różnorodnych systemów wartości narodowości zamieszkujących aktualnie w Hiszpanii. Podkreślił też, że imigranci napotykają na poważne problemy w zakresie adaptacji i poszukiwania prawdy w nowym otoczeniu, zaś mieszkańcy Hiszpanii muszą stawić czoła tym wyzwaniom i mimo wszystko budować wspólnotę. Ks. Prof. Wołczański przedstawił problematykę międzywojennego Lwowa jako niebywale interesującego przykładu dialogu międzykulturowego. Zauważył, że międzywojenny Lwów stał się miejscem współegzystowania trzech narodowości: Polaków, Żydów i Rusinów. W konsekwencji miasto to było bardzo doświadczone w zakresie międzykulturowego współistnienia, ale jednocześnie stało się bardzo bogate kulturowo. Ksiądz Mihaly natomiast przedstawił zagadnienie fundamentalizmu, materializmu, rolę świadectwa i ich znaczenie dla tworzenia kultury. Prof. Kowalczyk natomiast starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest prawda. Wyróżnił jej trzy zasadnicze aspekty: prawdę ontologiczną, egzystencjalną oraz eschatologiczną.


W czwartej części sesji plenarnej wystąpienia wygłosili: ks. prof. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. Witold Kulesza z WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii PAN oraz prof. KPSW, dr hab. Janusz Kutta z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Pierwszy z prelegentów przedstawił dialog z punktu widzenia filozofa. Przypomniał, że dialog w ujęciu nauki Jana Pawła II dąży do zjednoczenia się z odwieczna prawdą. Prof. Kulesza starał się odpowiedzieć na pytanie, czy możemy mówić o kategorii prawdy sądowej. Zauważył, że przez prawo rozpoznawane są nowe zjawiska bezprawia, zdarza się bowiem także, że wyroki sądowe spotykają się z bezprawiem. Kolejny z prelegentów, prof. Kucharczyk w swym wystąpieniu  zauważył, że relatywizm  jest wrogiem dialogu. Jednocześnie podkreślił, że Kościół prowadzi dialog międzykulturowy od początku swego powstania. Ostatni z prelegentów, prof. J. Kutta podjął zagadnienie dialogu międzykulturowego z perspektywy historii Polski.
 

Serdecznie zapraszamy na drugi dzień Kongresu 27 października br. (piątek), w programie liczne wydarzenia skierowane do osób w każdym wieku: dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wstęp wolny na wszystkie wykłady i imprezy towarzyszące.

Wszelkie szczegółowe informacje o Kongresie umieszczane są na stronie internetowej.

Piszą o nas:

http://bydgoszcz.tvp.pl/34572905/tematyka-wielokulturowosci-i-prawdy-zajmuje-uczestnikow-kongresu

Fotorelacja:

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl