Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Drugi dzień Kongresu Jeden świat - wiele kultur

Za nami drugi dzień Kongresu "Jeden świat - wiele kultur" (27.10.2017), który obfitował w rozmaite wydarzenia nie tylko o charakterze naukowym. Odbyło się siedem paralelnych, tematycznych konferencji krajowych oraz wiele imprez towarzyszących, które w myśl wspólnego hasła "Od juniora do seniora" skierowane zostały do osób w każdym wieku.

Tematyczne konferencje krajowe zgromadziły znakomitych naukowców i praktyków z wiodących ośrodków naukowych. Konferencja "Prawo karne w ochronie praw dziecka", której moderatorem był prof. KPSW Igor Zgoliński cieszyła się dużym zainteresowaniem z uwagi na fakt, iż swoje referaty zaprezentowali uznani karniści, między innymi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas konferencji "Państwo i prawo", prelegenci omawiali szeroko pojętą tematykę państwowości i obywatela w aspekcie litery prawa. Moderatorami byli prof. KPSW Krystyna Kwaśniewska, dr Marta Czakowska i dr Igor Zduński, każdy z nich przewodził jednej części owej konferencji. "Europa - matka czy babcia? Siła Nadziei w budowaniu przyszłości" na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy kolejnej konferencji moderowanej przez prof. KPSW, ks. Mariusza Kucińskiego. Kolejna konferencja zatytułowana była "Humanizm - Dialog - Tożsamość - Kultra. W poszukiwaniu impulsów dla rozwoju edukacji". Czterech moderatorów, tj. prof. Lech Witkowski, prof. KPSW Monika Jaworska-Witkowska,  dr Marta Małecka oraz dr Marta Chyła, poprowadziło cztery osobne sesje poruszając zagadnienia związne z dialogiem kulturowym, kwestią budowania kultury pedagogicznej, troską o tożsamość w otaczającej nasz rzeczywistości oraz wieloakcentowością polskiej humanistyki. Inkluzja społeczna oraz kultura tekstu to myśli przewodnie dwóch sesji, na które złożyła się konferencja zatytułowana "Edukacja - Tożsamość - Wrażliwość". Prof. Andrzej Czyżewski wraz z licznymi prelegentami próbował znaleźć rozwiązanie dla wyzwań jakie stawiane są współczesnej ekonomii. Ostatnia tematyczna konferencja krajowa zatytułowana "Osiągnięcia nauk technicznych na progu XXI wieku" oscylowała tematycznie m. in. w zakresie budownictwa, energooszczędności czy nawigacji satelitarnej.  

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyła się symulacja rozprawy sądowej zatytułowana "Proces Generała Augusta Fieldorfa-Nila", którą zainsceniozwali członkowie Kliniki Prawa studenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej W Bydgoszczy. Warsztaty "Wielokulturowość w rękodziele artystycznym" prowadzone przez studentki Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych Jolantę Surmę i Kamilę Dominikowską, okazały się niezwykle atrakcyjną inicjatywą nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla seniorów.  

W ramach "Młodzieżowego Festiwalu Nauki" prowadzonego przez dr Joannę Mstowską, dr Katarzynę Kukowicz-Żarską oraz studentki filologii angielskiej i germańskiej dzieci i młodzież mogła uczestniczyć w warsztatach językowych, dzięki którym poprzez zabawę zgłębiali tajniki języków obcych: angielskiego oraz niemieckiego. Prof. KPSW Małgorzata Muszyńska oraz dr Katarzyna Stefanowcz-Zawiszewska przygotowały warsztaty literackie pt. "Metaforyczne przechadzki w kulturze poematu", które odbyły się w ramach Zjazdu Kulturowego Uniwersytetu Dzieci "ALFA" i Przedszkolnej Akademii Nauki i Zabawy. Odbył się również kolejny Zjazd Wydziału Historii, Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego Międzypokoleniowego Uniwersytetu "OMEGA". Zainteresowani mogli skorzystać z poradnictwa w ramach Pracowni Mentoringu Rozwojowego. 
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl