Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Komunikat o udziale Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy w programie praktyk w administracji rządowej w 2015 roku

Jednym z priorytetów Rządu RP w zakresie szkolnictwa wyższego jest umożliwienie praktyk w administracji publicznej.

W związku z tym Rada Ministrów przyjęła Zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r. Dokument ten stanowi podstawę organizowania nieodpłatnych, wynikających z programu studiów, praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej i instytucjach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Proponowany rządowy program praktyk studenckich w administracji publicznej jest szansą na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, ale przede wszystkim pozwoli zakwalifikowanym studentom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu oraz poznanie warunków pracy w administracji.

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Studenta – Praktyki: 52 322 0 322, 500 149 149, e-mail: praktyki@kpsw.edu.pl

Więcej informacji znajduje się również na stronie: http://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl