Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Kongres "Jeden Świat - Wiele Kultur"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie „Jeden Świat - Wiele Kultur”, który odbędzie się w dniach 25-26 października 2018 r. w siedzibie Kujawsko - Pomorskiej  Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. W ramach Kongresu odbędzie się IX Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pod nazwą „Polska w obliczu 100-lecia niepodległości” oraz siedem konferencji tematycznych.


 


W dniach 25-26 października 2018 r., w
Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy odbędzie się

KONGRES „JEDEN ŚWIAT - WIELE KULTUR”

a w nim m. in.

IX Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pt.
"Polska w obliczu 100-lecia niepodległości”


oraz konferencje tematyczne:
 

Kultura i religia w umacnianiu tożsamości narodowej

Państwo i prawo

Przemiany gospodarcze Polski i świata w ostatnim stuleciu

Ochrona Rzeczypospolitej Polskiej przez prawo karne na tle stulecia niepodległości

Przedsiębiorczość obywatelska i aktywizacja demokratyczna

Pamięć symboliczna a tożsamość narracyjna

Aspekty rozwoju techniki we współczesnym świecie.


 
       Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – dotychczas w ośmiu edycjach udział wzięło ponad 3 000 uczestników. Wśród zebranych znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

Do udziału w Kongresie uprzejmie zapraszamy zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i osoby spoza środowiska akademickiego. Liczymy także na obecność studentów. Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja – wzorem lat ubiegłych – obfitować będzie w wiele cennych spostrzeżeń i refleksji.


Tematem przewodnim tegorocznej, dziewiątej edycji Kongresu będzie „Polska w obliczu 100-lecia niepodległości”. Odrodzenie państwowości polskiej w roku 1918 ze wszystkimi konsekwencjami tego doniosłego faktu historycznego w ciągu stulecia dziejów narodu i państwa inspiruje do przemyśleń i pogłębionych badań naukowych. Jesteśmy przekonani, że Kongres wzbogaci naszą wiedzę o tym wydarzeniu w różnych jego aspektach i płaszczyznach.

Integralną częścią tego naukowego spotkania będą liczne imprezy towarzyszące.

Artykuły napisane na podstawie przedstawionych prezentacji, po pozytywnym zaopiniowaniu  zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej, bądź w punktowanych czasopismach z listy B MNiSW.

TERMINARZ ZGŁOSZEŃ DLA PRELEGENTÓW:


Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie, prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 20 września 2018 roku na adres congress2018@kpsw.edu.pl


INFORMACJE DODATKOWE:

Zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze słuchaczy – wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

* Ze względów organizacyjnych grupy zorganizowane uprzejmie proszone są o wcześniejsze potwierdzenie obecności w drodze mailowej z zaznaczeniem, w których z punktów programu zamierzają uczestniczyć: congress2018@kpsw.edu.pl lub telefonicznie: 52 365 84 27,  510 993 084, 510 993 091 do dnia 22 października 2018 r.

OPŁATY

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o uiszczenie stosownej opłaty konferencyjnej.

Organizatorzy przewidzieli pięć wariantów uczestnictwa:
1. Pełny udział z referatem (obejmuje materiały konferencyjne, publikację artykułu, lunch, przerwy kawowe oraz udział w uroczystej kolacji w dniu 25.10.2018 r.) – 350 zł
2. Udział z referatem (obejmuje materiały konferencyjne, publikację artykułu, lunch, przerwy kawowe, bez udziału w uroczystej kolacji w dniu 25.10.2018 r.) – 250 zł
3. Pełny udział bez referatu (obejmuje materiały konferencyjne, lunch, przerwy kawowe, udział w uroczystej kolacji w dniu 25.10.2018 r.) – 150 zł
4. Udział bez referatu (obejmuje materiały konferencyjne, lunch, przerwy kawowe, bez udziału w uroczystej kolacji w dniu 25.10.2018 r.) – 50 zł
5. Udział nieodpłatny bez referatu (nie obejmuje materiałów konferencyjnych, lunchu, udziału w uroczystej kolacji)

Kontakt:

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57,
85-023 Bydgoszcz
tel. 52 365 84 27, 510 993 084, 510 993 091
e-mail: congress2018@kpsw.edu.pl

 
Zapraszamy do dialogu!

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl