Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Bydgoszczy

Jeśli Bydgoszcz jest tematem Twojej pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej czy doktorskiej, zapraszamy do udziału w konkursie miejskim. Prace można zgłaszać do 4 lutego.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2017/2018.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE
I miejsce - 10 tys. zł brutto;   II miejsce – 5 tys. zł brutto;   III miejsce – 3 tys. zł brutto

PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE

I miejsce - 6 tys. zł brutto;   II miejsce – 3 tys. zł brutto;   III miejsce – 2 tys. zł brutto

Prace należy dostarczyć lub wysłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową”
(plus komplet dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej), na adres:
Biuro Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz (pokój nr 117A).

Regulamin i wnioski do pobrania znajdują się TUTAJ.

Termin zgłaszania prac upływa 4 lutego 2019 roku
(decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

(żródło: www.bydgoszcz.pl)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl