Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i rozprawę doktorką

Chcąc przywrócić pamięć o Policji Państwowej i zachęcić do poszerzenia wiedzy związanej z tą formacją, Pan Mariusz Błaszczak -  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zainicjował I edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową i rozprawę doktorską poświęconą Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego.

Konkurs ten stanowić będzie doskonałą okazję do zaprezentowania prac naukowych poświęconych historii Policji Państwowej.
Autorzy najlepszych prac uhonorowani zostaną nagrodami finansowymi.
Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w powyższym przedsięwzięciu proszone są o kontakt z prof. KPSW, doktorem hab. Januszem Kuttą.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl