Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

              Narodowy Bank Polski ogłosił XI edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską. Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania studentów tematyką z zakresu nauk ekonomicznych.

 

W tym roku w konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy obronili swoją pracę na terenie Polski w 2017r. oraz osoby które w latach 2016-2017 uzyskały stopień doktora lub doktora habilitowanego. Prace mogą zgłaszać autorzy oraz promotorzy i recenzenci (za zgodą autora).

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody pieniężne. Od 15-5 tysięcy złotych w przypadku prac magisterskich, od 30-10 tysięcy złotych w kategorii prac doktorskich oraz od 50-20 tysięcy złotych za najlepsze prace habilitacyjne.

Wszystkie niezbędne informacje (formularze, wskazówki, regulamin) znaleźć można na stronie NBP.

 

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl