Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

KONKURSY o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

II Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską
i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Profesora Leszka Boska, Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród studentów, absolwentów
i pracowników Wydziału Prawa na temat II Edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego. Za przyzwoleniem Pana Dziekana prosimy o udostępnienie ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej, a także o rozesłanie informacji na temat konkursu pocztą e-mailową pracownikom kierunku prawniczego o następującej treści:

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił II Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

Celem Konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Patronat medialny nad Konkursem objął dziennik „Rzeczpospolita”.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy habilitacji, doktoratów oraz prac magisterskich, na podstawie których nie wcześniej niż 15 maja 2016 roku i nie później niż 31 sierpnia 2018 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora albo tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych. Prace można zgłaszać do 31 sierpnia 2018 roku. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe oraz stażowe.

Więcej informacji na temat nagród, warunków udziału w konkursie oraz składu Kapituły konkursowej można uzyskać na stronie:

https://www.prokuratoria.gov.pl/ii-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-habilitacyjna-najlepsza-prace-doktorska-i-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,64.

Łączę wyrazy szacunku,

Janusz Roszkiewicz
Asystent Prezesa
Sekretarz Kolegium

PL

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Hoża 76/78
00-682 Warszawa
tel. 22 392-31-76

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl