Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Przedstawiciel KPSW wziął udział w konferencji Kontrwywiad II RP

W dniach 08-09.11.2017 r. pracownik naszej uczelni dr Tomasz Sypniewski, reprezentując KPSW, wziął udział w konferencji pt. Kontrwywiad II RP. Organizatorem i gospodarzem konferencji był Centralny Ośrodek Szkoleniowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Emowie.

Konferencja ta, podobnie jak w latach ubiegłych, zgromadziła wielu wybitnych badaczy tematyki funkcjonowania służb specjalnych w latach od 1918 do 1989. Adiunkt Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii dr Tomasz Sypniewski wygłosił odczyt pt. Działalność kontrwywiadowcza i wywiadowcza komend powiatowych Policji Państwowej na przykładzie Komendy Powiatowej PP w Chojnicach.

Pokłosiem tej konferencji już tradycyjnie będzie wydawnictwo, w którym zostaną zaprezentowane opracowania przygotowane przez uczestników.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl