Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

KPSW na Uniwersytecie w Katanii

Przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy na początku czerwca odbyli wizytę w jednej z najstarszych włoskich uczelni, Uniwersytecie  w Katanii. Program wizyty był niezwykle bogaty.

W pierwszym dniu odbyło się spotkanie w władzami Wydziału Prawa, któremu przewodniczył Dziekan Wydziału – prof. Roberto Pennisi. Podczas spotkania zaprezentowano naszą Uczelnię oraz zaplanowano  wspólne działania: projekty badawcze, w tym skierowane do doktorantów, udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez obie Uczelnie oraz publikacje naukowe w uczelnianych czasopismach. Zaplanowano również wymianę akademicką studentów i nauczycieli. Kolejnego dnia Przedtsawiciele KPSW wzięli udział w sesji z udziałem prof. Adriany di Stefano, V-ce Rektorem oraz kierownikiem Kliniki Prawa, w której uczestniczyli studenci i doktoranci zaangażowani w prace badawcze Kliniki Prawa. Ponadto wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, a także nakreślenie kierunków dalszej współpracy omówiono z Biurem Współpracy Międzynarodowej oraz z biblioteką.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl