Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Przedstawiciele KPSW z wizytą w Watykanie

W dniach 24-26 listopada br. przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy wzięli udział w Sympozjum naukowym „Eschatologia: analiza i perspektywy” zorganizowanym na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie przy współpracy Watykańskiej Fundacji Józef Ratzinger-Benedykt XVI oraz w uroczystym wręczeniu Nagród Ratzingera, które odbyło się 26 listopada w Watykanie.

Z tegorocznymi laureatami prestiżowej Nagrody Ratzingera i z uczestnikami międzynarodowego sympozjum teologicznego zorganizowanego przez Watykańską Fundację Benedykta XVI spotkał się Papież Franciszek.
- „To dla mnie również sposób, aby jeszcze raz wyrazić razem z wami naszą wielką miłość i wdzięczność względem Papieża seniora Benedykta XVI, który nadal towarzyszy nam, także teraz, swoją modlitwą” – powiedział Papież.
Laureatami tegorocznej edycji zostali prał. Inos Biffi z Włoch i Ioannis Kourempeles z Grecji. 
Prał. Biffi to teolog i liturgista światowej sławy, członek Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu, autor licznych książek, z których po polsku ukazały się: „Historia Eucharystii” oraz „Bernard z Clairvaux i Tomasz z Akwinu”. Obecnie trwa we Włoszech wydanie jego „Opera omnia” (Dzieł wszystkich) - dotychczas ukazało się 20 tomów. Ioannis Kourempeles jest prawosławnym, wykłada na Wydziale Teologii Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach.
Laureatów nagrody w wysokości 50 tys. euro wybiera założona w 2010 r. Watykańska Fundacja Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. Stawia ona przed sobą cele naukowe i kulturowe. Po raz pierwszy Nagrodę Ratzingera przyznano w czerwcu 2011 r. W 2014 r. jednym z laureatów był ks. prof. Waldemar Chrostowski z UKSW w Warszawie.
KPSW z Fundacją współpracuje od 2011 roku, czego efektem są m.in. organizowane wspólnie Interdyscyplinarne Konferencje Międzynarodowe Naukowe „Jeden świat - wiele kultur”, wspólne badania naukowe oraz promowanie wiedzy i studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl