Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Pomoc dla powodzian

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, za pośrednictwem Caritas włącza się w akcję pomocy ofiarom tegorocznej powodzi w Polsce. We wszystkich dziekanatach naszej uczelni ustawione są puszki, do których wrzucać można pieniądze na rzecz poszkodowanych. Akcja trwać będzie do odwołania, a uzbierane tą drogą środki sukcesywnie przekazywać będziemy do Caritas Diecezji Bydgoskiej. Zachęcamy wszystkich studentów oraz pracowników KPSW do wsparcia tej inicjatywy. Na apel pracowników naukowych naszej uczelni, uprzejmie prosimy także studentów przystępujących do obrony prac dyplomowych, którzy planowali zakup kwiatów dla członków komisji egzaminacyjnej, by odstąpili od tego pomysłu i przyłączyli się do ogólnouczelnianej akcji.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl