Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Przedstawiciele KPSW z wizytą na Litwie

Na początku września br. delegacja Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy udała się z wizytą do Kazimiero Simonavičiaus universitetas w Wilnie.

Głównym celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w sferze organizacji badań naukowych i konferencji międzynarodowych, a także poszerzenie współpracy wraz z omówieniem możliwości organizacji wspólnych inicjatyw obu uczelni. Pobyt obfitował w liczne spotkania z pracownikami naukowo-dydaktycznymi. 
Nasi wykładowcy wygłosili także referat naukowy dla studentów
Kazimiero Simonavičiaus universitetas.

Wyjazd był bardzo owocny w nowe ustalenia prowadzące do umocnienia współpracy i określenia działalności naukowo-badawczej zgodnej
z wzajemnymi oczekiwaniami. Inicjatywa ta była doskonałym przykładem wymiany i transferu dobrych praktyk zmierzających do intensyfikacji umiędzynarodowienia studiów i podniesienia jakości kształcenia.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl