Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Z wizytą w litewskim Mariampolu

Nasi pracownicy uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym w ramach programu wymian międzyuczelnianych Erasmus+ Staff Mobility for Training Program. Tym razem odwiedziliśmy Marijampolė College w Mariampolu na Litwie.

Wyjazd odbył się na przełomie kwietnia i maja br. Była to pierwsza wizyta delegacji KPSW na tej Uczelni, mająca na celu nawiązanie współpracy pomiędzy Uczelniami.

Podczas przeprowadzonych rozmów przedstawiciele KPSW przedstawili ofertę Uczelni oraz uzgodnili plany wspólnych działań takich jak: projekty badawcze, udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez wymienione Uczelnie oraz publikacje naukowe w uczelnianych czasopismach. Planowana jest również wymiana akademicka studentów i nauczycieli obu placówek naukowych.

Warto dodać, iż w ramach wyjazdu przedstawiciele naszej delegacji mieli okazję do odwiedzić lokalną Prokuraturę, Komendę Policji, Więzienie z oddziałem poprawczym dla młodzieży oraz międzynarodową firmę przetwórstwa spożywczego "Mantinga".

 

    

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl