Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Przedstawiciele KPSW z wizytą w Portugalii

 W lipcu br. delegacja Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, której przewodniczyła JM Rektor prof. KPSW, dr Helena Czakowska udała się z wizytą do Universidade Lusófon.

Głównym celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w sferze organizacji badań naukowych i konferencji międzynarodowych, a także poszerzenie współpracy wraz z omówieniem możliwości organizacji wspólnych inicjatyw obu uczelni.
Pobyt obfitował w liczne spotkania z władzami Uniwersytetu oraz pracownikami naukowo-dydaktycznymi.
Wyjazd był bardzo owocny w nowe ustalenia prowadzące do umocnienia współpracy i określenia działalności naukowo-badawczej zgodnej z wzajemnymi oczekiwaniami. Inicjatywa ta była doskonałym przykładem wymiany i transferu dobrych praktyk zmierzających do intensyfikacji umiędzynarodowienia studiów.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl