Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Spotkanie opłatkowe

7 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie opłatkowe sympatyków oraz członków Bydgoskich Spotkań z Kulturą Chrześcijańską, którzy od lat  organizują Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej.

Protektorem inicjatywy spotkań chrześcijańskich jest J. Eks. ss. Biskup Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej. Spotkanie odbyło się w murach Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

JM Rektor prof. KPSW, dr Helena Czakowska, która należy do Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, rozpoczęła spotkanie od złożenia wszystkim zebranym życzeń świątecznych oraz noworocznych. Następnie krótką przemowę do obecnych gości skierował Prorektor KPSW, dr hab. Janusz Kutta, który zaakcentował wagę wydarzeń sprzed ponad stu lat, dzięki którym obecnie możemy mówić o niepodległej RP. Ponadto uczestnicy spotkania dzielili się refleksjami i pomysłami na nowy rok, dzięki którym inicjatywa Tygodni Kultury Chrześcijańskiej mogłaby dotrzeć do jeszcze szerszego grona. Na zakończenie spotkania wszyscy podzielili się opłatkiem i zaśpiewali wspólnie kolędy.

Wszystkim przybyłym gościom bardzo dziękujemy za obecność!

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl