Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Wolontariusze na start!

Już 22 października br. odbędzie się V Półmaraton Bydgoski - wielka impreza biegowa! Organizatorzy wydarzenia ogłaszają nabór na wolontariuszy, którzy są chętni do pracy w zespołach zadaniowych takich, jak: Biuro zawodów, Punkt Wodny, Start/Meta, Grupa techniczna i Depozyt.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przesłania do 6 października br. formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj)  na adres e-mail: wolontariat.bydgosznastart@gmail.com
Szczegółowe informacje o organizowanym Półmaratonie dostępne są na stronie internetowej
Bydgoszcz na start. 

Jubileusz 400-lecia Charyzmatu św. Wincentego a Paulo

W niedzielę 24 września br. JM Rektor i Prorektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej uczestniczyli w uroczystości zakończenia obchodów Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu
św. Wincentego a Paulo
, która odbyła się w Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.

Św. Wincenty a Paulo jako patron wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele Katolickim swe szlachetne działania podjął ponad  400 lat temu, pomagając głodnym i bezdomnym. W 1625 roku utworzył Zgromadzenie Misji, którego zadaniem stała się praca na rzecz ludzi cierpiących niedostatek.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na FESTYN RODZINNY

Sekcja Promocji KPSW serdecznie zaprasza na FESTYN RODZINNY zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych, który odbędzie się 23 września br. w godz. 12.00-16.00 w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Waryńskiego 1 w Bydgoszczy. W programie imprezy przewidziane są liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, w tym loteria fantowa, konkursy i pokazy.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska promocyjnego i zapoznania się z ofertą studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Ponadto każda osoba, która wypełni ankietę konkursową, otrzyma drobny upominek od Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Władze Uczelni na Narodowym Kongresie Nauki

Władze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej uczestniczyły w Narodowym Kongresie Nauki zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krakowskie Środowisko Akademickie. Na kongresie Minister Jarosław Gowin omówił propozycje Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
Przez dwa dni środowisko akademickie, przedstawiciele gospodarki, biznesu organizacji pozarządowych uczestniczyli w sesjach plenarnych, których tematyka dotyczyła m.in. organizacji i ewaluacji szkolnictwa wyższego, ustroju uczelni, finansowania budżetów, jakości kształcenia studentów, współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ewaluacji działalności naukowej.

Czytaj więcej...

Absolwenci Informatyki na czele rankingu ELA!

Z ogromną radością i dumą informujemy, że nasi absolwenci roku 2015 kierunku Informatyka uplasowali się na 1 miejscu rankingu Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA)!
Na podstawie danych administracyjnych z ZUS i POL-on badaniu poddane są wskaźniki sukcesu na rynku pracy. Losy absolwentów z rocznika 2015 zostały w tegorocznej edycji przeanalizowane w ciągu pierwszego roku po uzyskaniu dyplomu.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na drugą debatę z cyklu Polskie drogi do niepodległości!

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej debacie z cyklu Polskie drogi do niepodległości, która odbędzie się 28 września (czwartek) br. o godz. 17.30 w Sali Senatu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
Moderatorem spotkań przygotowanych w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości i utworzenia Reczypospolitej Polski jest prof. KPSW, dr hab. Janusz Kutta. Wrześniowa dyskusja stanowić będzie kontynuuację tematu Czynniki upadku Polski w XVIII wieku.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl