Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Zapraszamy na FESTYN RODZINNY

Sekcja Promocji KPSW serdecznie zaprasza na FESTYN RODZINNY zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych, który odbędzie się 23 września br. w godz. 12.00-16.00 w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Waryńskiego 1 w Bydgoszczy. W programie imprezy przewidziane są liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, w tym loteria fantowa, konkursy i pokazy.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska promocyjnego i zapoznania się z ofertą studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Ponadto każda osoba, która wypełni ankietę konkursową, otrzyma drobny upominek od Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Władze Uczelni na Narodowym Kongresie Nauki

Władze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej uczestniczyły w Narodowym Kongresie Nauki zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krakowskie Środowisko Akademickie. Na kongresie Minister Jarosław Gowin omówił propozycje Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
Przez dwa dni środowisko akademickie, przedstawiciele gospodarki, biznesu organizacji pozarządowych uczestniczyli w sesjach plenarnych, których tematyka dotyczyła m.in. organizacji i ewaluacji szkolnictwa wyższego, ustroju uczelni, finansowania budżetów, jakości kształcenia studentów, współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ewaluacji działalności naukowej.

Czytaj więcej...

Absolwenci Informatyki na czele rankingu ELA!

Z ogromną radością i dumą informujemy, że nasi absolwenci roku 2015 kierunku Informatyka uplasowali się na 1 miejscu rankingu Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA)!
Na podstawie danych administracyjnych z ZUS i POL-on badaniu poddane są wskaźniki sukcesu na rynku pracy. Losy absolwentów z rocznika 2015 zostały w tegorocznej edycji przeanalizowane w ciągu pierwszego roku po uzyskaniu dyplomu.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na drugą debatę z cyklu Polskie drogi do niepodległości!

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej debacie z cyklu Polskie drogi do niepodległości, która odbędzie się 28 września (czwartek) br. o godz. 17.30 w Sali Senatu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
Moderatorem spotkań przygotowanych w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości i utworzenia Reczypospolitej Polski jest prof. KPSW, dr hab. Janusz Kutta. Wrześniowa dyskusja stanowić będzie kontynuuację tematu Czynniki upadku Polski w XVIII wieku.

Nauczyciel akademicki KPSW został wyróżniony

Z przyjemnością informujemy, iż mgr Dariusz Czakowski, pracownik naukowy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, od lat związany z działalnością Katedry Ekonomii i Badań nad Gospodarką w obszarach naukowych takich, jak np. studia ekonomiczne, projekty badawcze i upowszechnianie wiedzy z zakresu mikroekonomii został wyróżniony za najlepszą prezentację referatu podczas XXIV KONGRESU STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU w sekcji "Przewagi konkurencyjne agrobiznesu i obszarów wiejskich".

Czytaj więcej...

Zasoby Biblioteki Politechniki Narodowej w Atenach dostępne dla studentów KPSW

Wizyta delegacji z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy z JM Rektor prof. KPSW dr Heleną Czakowską i Prezydentem mgr. Romanem Czakowskim na czele w Politechnice Narodowej w Atenach okazała się niezwykle owocna w skutkach.
Ateńska Biblioteka mieści się na terenie ogromnego kampusu w nowoczesnym, czterokondygnacyjnym budynku. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 200 tys. woluminów w tradycyjnej formie oraz prawie tyle samo źródeł multimedialnych.

Czytaj więcej...

Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów

W dniach 14-15 września br. Sekcja Promocji KPSW weźmie udział w Kujawsko-Pomorskim Salonie Maturzystów, który odbędzie się w Auditorium Novum UTP przy ul. Prof. Kaliskiego w Bydgoszczy. Celem spotkania z młodzieżą jest przedstawienie możliwości podjęcia studiów i zapoznania z ofertą edukacyjną.  Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego stoiska!
Szczegółowe informacje o Salonie tutaj.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl