Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

11 października 2019 r.  prof. Czesław Kłak, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk Penitencjarnych wziął udział  w Święcie Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

Organizatorem Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej Województwa Podkarpackiego był Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku oraz Burmistrz Miasta Sanoka.


101 lat temu – 27 października 1918 r. na podstawie Tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej powołano okręgowe i powiatowe komendy uzupełnień, będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w Niepodległej Polsce. Na pamiątkę tego wydarzenia – zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 432/MON – 27 października został Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Ustanowienie tego święta miało na celu nadanie szczególnej rangi Terenowym Organom Administracji Wojskowej, jako ważnemu elementowi bezpieczeństwa państwa.

Podczas wydarzenia prof. Czesław Kłak wygłosił wykład nt. Tymczasowa ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej – rola i znaczenie w budowanie niepodległego Państwa Polskiego, wskazując m.in. na wagę przyjętych w tym akcie prawnym rozwiązań: służba wojskowa określona została jako obowiązek każdego obywatela Państwa Polskiego, który mógł być zrealizowany wyłącznie osobiście – wykluczone zostało zatem zastępstwo w wykonaniu tego obowiązku czy też „wykupienie” się od jego wykonania (art. 1 ustawy); była to służba honoru, co oznaczało, że osoba przeciwko której toczyło się śledztwo o zbrodnię lub występek zagrożony karą więzienia od jednego roku i 6 miesięcy do lat 6 lub domu poprawy, z mocy prawa uzyskiwała odroczenie służby do czasu umorzenia postępowania lub uprawomocnienia się wyroku (art. 72 lit. a ustawy); służbę wojskową powiązano z obywatelstwem (tytuł XVIII ustawy), co było wyrazem dążenia do stworzenia armii narodowej.

Podczas Święta prof. Czesław Kłak uhonorowany został statuetką popiersia gen. Władysława Sikorskiego, wręczaną po raz pierwszy zasłużonym na rzecz obronności i współpracy z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Rzeszowie. Do statuetki dołączono podziękowania Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk dra inż. Mariusza Stopy.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl