Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko w KPSW

 Dnia 23 listopada w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy odbyło się sympozjum zatytułowane "Uczelnie niepubliczne w perspektywie Ustawy 2.0". Gościem specjalnym sympozjum był Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Aleksander Bobko, który  wygłosił główny referat "Uczelnie niepubliczne a Ustawa 2.0". 

Na temat przłości uczelni niepublicznych w perspektywie Ustawy 2.0 dyskutowali także między innymi prof. nadzw., dr Helena Czakowska, Rektor KPSW, prof. dr hab. Jżóef Szabłowski, Rektor Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku, prof. nadzw. KSW, dr hab. Stanisław Kunikowski, Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Wocławku, dr Wiesław Juchacz, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.

Podczas briefingu z dziennikarzami  Wiceminister Aleksander Bobko wyraził nadzieję, że projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zyska poparcie. Podkreślił również, że reforma nie zmieni znacząco sytuacji sektora szkolnictwa niepublicznego.   

 

 

      

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl