Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Współczesne problemy prawa - Konferencja

9 kwietnia: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Studenckie Koło Naukowe Klinika Prawa zapraszają na V Studencką Konferencję Naukową "Współczesne problemy prawa" w ramach VIII MODN.


PROGRAM KONFERENCJI


10.00
- Otwarcie Konferencji,
*Prorektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
prof. nadzw. KPSW, dr hab. Janusz Kutta

Moderator Dariusz Kuberski, Prokurator b. Prokuratury Generalnej, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

10.15 - 10.45 - Dariusz Kuberski. Przyczyny pomyłek organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach o zabójstwa

10.45 - 11.00 - Jarosław Pilich (XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy) O edukacji prawnej.
Przegląd badań nad świadomością prawną w latach 1945-2019

11.00 - 11.15 - Sławomir Wełniński. ,,Niepodległość" Kosowa w świetle prawa międzynarodowego

11.15 - 11.30 - Sara Markowska (UMK Toruń). Pozycja prawna kobiety w Islamie

11.30 -11.45 - Małgorzata Bedryjowska. Problem zestrzelenia cywilnego statku powietrznego
użytego jako broń przez terrorystów w świetle przepisów Konstytucji RP

11.45 - 12.00 - Monika Mierzwińska Klauzule abuzywne. Zagadnienia wybrane

12.00 - 12.30 - dyskusja
 - przerwa kawowa

12.30 - 12.45 - Szymon Śliwonik. Nadużycie prawa do sądu we współczesnym państwie prawa

12.45 - 13.00 - Marcin Pamfil, Instytucja sędziów pokoju. Antidotum na przewlekłość postępowań przed sądami powszechnymi?

13.00 - 13.15 - Ewelina Jagodzińska. Kryptowaluty. Środek płatniczy zabezpieczający dłużnika czy wierzyciela?

13.15 - 13.30 - Michał Czakowski. Głosowanie elektroniczne. Szanse i zagrożenia

13.30 - 13.45 - Krzysztof Oleksy (Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy).
Przebieg głosowania w lokalu obwodowej komisji wyborczej. Wybrane zagadnienia

13.45 - 14.00 - Marta Czakowska. Optymalizacja kadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Podsumowanie

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl