Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Zapraszamy na wykład O IDEI STWORZENIA

SZANOWNI PAŃSTWO!

Ks. Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład ks. prof. dr. hab. STEFANA SZYMIKA pod tytułem:

"IDEA STWORZENIA ORYGINALNĄ MYŚLĄ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (EUROPEJSKIEJ) CYWILIZACJI”.

Spotkanie odbędzie się 27 listopada (poniedziałek) o godz. 19.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18).

Ks. Profesor Stefan Szymik jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Od 1995 roku pracownik dydaktyczno-naukowy KUL, współpracownik Redakcji Encyklopedii Katolickiej, kierownik działów biblijnych i członek Rady Naukowej oraz czasopisma International Review of Biblical Studies, Düsseldorf. W 2003 roku uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego i został kierownikiem Katedry Hermeneutyki Biblijnej (2004-2014). Od 2017 roku - profesor nauk teologicznych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji egzegetycznych i teologiczno-biblijnych. Obszar jego zainteresowań naukowych to metodologia i hermeneutyka biblijna, aktualizacja Biblii w życiu Kościoła. 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl