Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Wykład Profesora Edwarda Kujawskiego

Dnia 2 grudnia, w ramach spotkań Koła Naukowego Geopalik, odbył się wykład Pana Profesora Edwarda Kujawskiego, twórcy kierunku „geodezja i kartografia”, nt „Metodologia prac w geodezji inżynieryjnej”. Prof. Edward Kujawski jest członkiem Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, wypromował czterech doktorów nauk w zakresie geodezji i kartografii, opublikował kilkadziesiąt prac naukowych. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. 

Prof. w interesujący  i przystępny sposób pokazał, przyszłym geodetom, studentom Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, jak duże znaczenie w geodezji inżynieryjnej ma zaplanowanie pomiarów geodezyjnych. Wyjaśnił  również, że sprawą kluczową w ich planowaniu jest dokładność wyników pomiarów - parametr który kwalifikuje je jako dobre lub też nieakceptowalne. Szczególnie zainteresowani byli, studenci lat wyższych, którzy obecnie przymierzają się do wyboru tematów prac inżynierskich. W rozmowie Profesor zaskoczył słuchaczy swoim poczuciem humoru. Po wykładzie na ręce profesora złożono podziękowania, za nieustanny kontakt z młodymi geodetami i życzliwy do nich stosunek.

 

 

 fot. J. Jarzembowski

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl