Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Z Ministrem prof. A. Bobko o przyszłości uczelni niepublicznych

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w sympozjum pt. „Uczelnie niepubliczne w perspektywie Ustawy 2.0”, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57. Gościem specjalnym spotkania będzie prof. dr hab. Aleksander Bobko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem sympozjum jest podjęcie debaty na temat przyszłości uczelni niepublicznych w projekcie ustawy z dnia 16 września 2017 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - zaprezentowanym podczas obrad Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Podczas spotkania przedstawiciele uczelni niepublicznych wraz z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Aleksandrem Bobko dyskutować będą nad projektowanym kształtem systemu szkolnictwa niepublicznego oraz nad ewentualnymi postulatami wynikającymi z praktyki funkcjonowania uczelni niepublicznych.
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych przedmiotową problematyką, w szczególności rektorów i założycieli uczelni niepublicznych, jak również nauczycieli akademickich.


Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie:
www.kpsw.edu.pl/aktualnosci/uczelnie-niepubliczne-w-perspektywie-ustawy-2-0
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl