Wyszukiwarka

OPIEKUN-WYCHOWAWCA, LATO 2019

TOWARZYSTWO „NASZE SZWEDEROWO”
www.naszeszwederowo.pl
oferta dodana: 09.04.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

TOWARZYSTWO „NASZE SZWEDEROWO” POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PRACY W CHARAKTERZE OPIEKUNA-WYCHOWAWCY PODCZAS KOLONII LETNICH.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O PRZESŁANIE CV WRAZ Z KOPIĄ ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE KURSU KWALIFIKACYJNEGO.

W TYTU LE PROSZĘ WPISAĆ: LATO 201 9 ORAZ MIEJSCE ZAMIESZKA NIA (MIEJSCOWOŚĆ I WOJEWÓDZTWO).

wychowawcy@naszeszwederowo.pl
Towarzystwo „Nasze Szwederowo”
Lasecka Magdalena
Telefon: 728 486 457

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Sortownik

InPost
www.grupainteger.pl
oferta dodana: 11.06.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Kim jesteśmy?

Jesteśmy partnerem firmy kurierskiej InPost, której wizytówką jest wyjątkowa usługa niedostępna u innych – Paczkomaty. Stawiamy na nowoczesność i rozwiązania zapewniające jak największy komfort naszym klientom.

DOŁĄCZ DO NAS!
Obecnie poszukujemy osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy jako:
 

Sortownik
W ramach swoich obowiązków będziesz:

 • sortować przesyłki kurierskie

 • przygotowywać paczki do załadunku

 • wykonywać prace pomocnicze na magazynie
   

Czego potrzebujemy od Ciebie?

 • dyspozycyjności (praca w systemie zmianowym)

 • praca od poniedziałku do piątku

 • umiejętności organizacji pracy i pracy pod presją czasu

 • samodzielności

 • chęci do pracy i poznawania nowych rzeczy

 • łatwości odnajdowania się w nowych sytuacjach

Co oferujemy:

 • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

 • wypłacane regularnie wynagrodzenie

 • pracę z lekkimi, małymi paczkami :-)

 • możliwości rozwoju w ramach firmy

 • koleżeńską atmosferę w młodym (też duchem :-)) zespole.

Dołącz do nas!

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624.

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784.

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: zod@grupainteger.pl.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków.
 

Zapraszamy do współpracy!
Więcej o nas:
www.praca.inpost.pl

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624.

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784.

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: zod@grupainteger.pl.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków.

Osoba kontaktowa we wszystkich rekrutacjach:

Jarosław Tyma
Kierownik Oddziału Bydgoszcz
ul. Cmentarna 86
85 184 Bydgoszcz
tel. +48 500 780 027
email jtyma@inpost.pl

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

URZĄD MIASTA TORUNIA Biuro Kadr i Płac

ul. Wały gen. Sikorskiego 8
oferta dodana: 25.06.2019
kujawsko-pomorskie, Toruń

URZĄD MIASTA TORUNIA Biuro Kadr i Płac ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 TORUŃ Toruń, dnia 10 czerwca 2019 r.

Urząd Miasta Torunia poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem w Wydziale Inwestycji i Remontów.
Od kandydatów oczekujemy wykształcenia wyższego na kierunku elektrotechnika, energetyka lub innym równoważnym,
mile widziane jest doświadczenie związane z projektowaniem lub wykonawstwem. W związku z powyższym zwracam się z prośbą
o rozpropagowanie tej wiadomości wśród absolwentów Uczelni.

Bliższych informacji merytorycznych nt. rekrutacji udziela Pani Kamila Raniszewska — inspektor w Biurze Kadr i Płac (tel. 56 611-87-74), e-mail: k.raniszewska()um.torun.pl).
Oferty adresowane do Prezydenta Miasta Torunia, zawierające CV oraz list motywacyjny należy składać za pośrednictwem Biura Kadr i Płac na adres:
Urząd Miasta Torunia, Biuro Kadr i Płac,
ul. Wały gen.Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,
z dopiskiem „oferta pracy w WIiR”.

Dyrektor Biura Kadr i Płac
Kamila Andrzejewska

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Inspektor

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W BYDGOSZCZY
www.krus.gov.pl
oferta dodana: 25.06.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Ogłoszenie nr BIP 0200-OP.110.08.2019 z dnia 12.06.2019 r.

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W BYDGOSZCZY
85-092 Bydgoszcz, ul. Wyczółkowskiego 22

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

Inspektor

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy Wydział Ubezpieczeń

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KRUS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-    prowadzenie ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,
-    sporządzanie   zaświadczeń   dotyczących   okresów   podlegania   ubezpieczeniu   i   wysokości opłaconych składek,
-    opracowywanie decyzji z zakresu ubezpieczeń społecznych,
-    ewidencjonowanie składek,
-    rozliczenia z płatnikami składek.

Warunki pracy:
Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Budynek Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek dziewięciokondygnacyjny, jest winda nieprzystosowana do przewozu wózków inwalidzkich. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami.
Wymagane wykształcenie: średnie/wyższe (preferowane: administracyjne, ekonomiczne)

Wymagania konieczne:
-    znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS,
-    znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
-    umiejętność sporządzania pism i notatek,
-    umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych,
-    umiejętność pracy w zespole,
-    umiejętność pracy pod presją czasu,
-    komunikatywność,
-    wysoka kultura osobista,
-    co najmniej 2-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania   niezbędnego w zakresie wykształcenia,
-    w   przypadku posiadania wykształcenia średniego kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy,
-    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
-    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9  ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady  2016/679      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – jeżeli zostały zawarte w złożonych w ofercie pracy dokumentach.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.krus.gov.pl/bip/praca- w-krus,
-    kwestionariusz   osobowy   dla   osoby   ubiegającej   się   o   zatrudnienie   oraz   wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
-    dokumentem   potwierdzającym   wykształcenie   jest   kopia   dyplomu   lub   zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię nostryfikacji dyplomu,
-    w  przypadku  przedstawienia  dokumentów  w  języku  obcym  należy  dołączyć  również  ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
-    spełnienie   wymagania   w   zakresie   stażu   pracy   należy   udokumentować   np.:   kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
Informacja o metodach i technikach naboru:
-    weryfikacja formalna dokumentów,
-    sprawdzian wiedzy (test lub sprawdzian pisemny) i/lub,
-    rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów: 28.06.2019 r.
Oferty pracy należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie jednostki organizacyjnej

przeprowadzającej nabór lub za  pośrednictwem  operatora  pocztowego  z  wyraźnym  dopiskiem na kopercie: Oferta pracy – ogłoszenie numer BIP 0200-OP.110.08.2019
Oferty pracy bez zaznaczonego na kopercie numeru ogłoszenia oraz otrzymane po terminie nie  będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS).
Miejsce składania dokumentów: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy

Wydział Ogólny, pokój nr 503
ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu ( od 700 do 1500 )
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 341 52 61 wew. 171 lub adresem e-mail bydgoszcz@krus.gov.pl

Inne informacje:
Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Brak nazwiska kandydatki/kandydata na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów  spełniających wymagania formalne” jest jednocześnie informacją o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru.
Kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu naboru poprzez informację umieszczoną na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” albo za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.
Wynik  naboru  jest  jednocześnie informacją dla pozostałych kandydatów biorących udział w procesie naboru o niezakwalifikowaniu do  zatrudnienia na  stanowisko wskazane  w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci mają prawo uzupełnić swoją ofertę pracy wyłącznie w terminie składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze. Liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o zbieraniu ich danych osobowych:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy, reprezentowana przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@krus.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego naboru -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO;
jeżeli w dokumentach  zawarte  są  dane  osobowe  złożone  dodatkowo,  o których  mowa  w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
Pani/Pana oferta  pracy  przechowywana  będzie  przez  okres  rekrutacji  oraz  przez  okres 3 miesięcy po ogłoszeniu wyniku naboru. Natomiast dane osobowe wymagane przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  w  zakresie  wynikającym  z   ogłoszenia   o naborze jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne, aby był możliwy udział w naborze;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również   w formie profilowania.

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Przedstawiciel Handlowy

UPC Polska Sp. z O.O.
www.upc.pl
oferta dodana: 21.05.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Chcesz mieć ciekawą pracę, w której nie będziesz się nudził?
Lubisz być w ruchu?
Ludzie są dla Ciebie inspiracją?
Chcesz mieć elastyczne godziny pracy?
Zapraszamy do współpracy z UPC

Oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie ( podstawa, premia, prowizja)
- Indywidualnie dobraną formę zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa agencyjna, etat)
- Pakiet benefitów o wartości ok. 550 zł (usługi UPC, Multisport, ubezpieczenie i opieka medyczna)
- Wsparcie zespołu

Odpowiedzialny będziesz za:
- Pozyskiwanie nowych klientów na terenie Bydgoszczy
- Promowanie marki UPC
Zadzwoń i umów się na rozmowę: 600488553

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Praca dla praktykantów w MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
www.eda.europa.eu/jobs/current-vacancies
oferta dodana: 30.05.2019
kujawsko-pomorskie, Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że Europejska Agencja Obrony (EDA) prowadzi nabór na 10 stanowisk praktykantów w ramach rocznego programu praktyk. Szczegółowe informacje nt. stanowisk i procedur aplikacji znajdują się na stronie internetowej EDA.
Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2019 r.

Kandydaci powinni również zapoznać się z Informacją stanowiącą wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

MAGAZYNIER

InPost
www.grupainteger.pl
oferta dodana: 11.06.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz


Kim jesteśmy?
Jesteśmy firmą kurierską, której wizytówką jest wyjątkowa usługa niedostępna u innych – Paczkomaty. Stawiamy na rozwiązania zapewniające jak największy komfort naszym klientom.

DOŁĄCZ DO NAS!
Obecnie poszukujemy osób do współpracy w oddziale w Bydgoszczy na stanowisku:
Magazynier

Jako magazynier będziesz:

 • rozładowywać i załadowywać transporty paczek na samochody dostawcze

 • transportować nośniki z paczkami za pomocą wózka niskiego składu

 • wykonywać prace porządkowe i pomocnicze na magazynie
   

Czego potrzebujemy od Ciebie?

 • dyspozycyjności (praca w systemie zmianowym)

 • umiejętności organizacji pracy i pracy pod presją czasu
   

Co oferujemy:

 • współpracę na podstawie umowy zlecenia

 • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

 • możliwości rozwoju w ramach firmy

 • koleżeńską atmosferę w zespole

 • świętowanie różnych okazji takich jak: Dzień Dziecka, Mikołajki itp.
   

Zapraszamy do współpracy!
Więcej o nas:
www.praca.inpost.pl
 

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624.

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784.

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: zod@grupainteger.pl.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków.

Osoba kontaktowa we wszystkich rekrutacjach:

Jarosław Tyma
Kierownik Oddziału Bydgoszcz
ul. Cmentarna 86
85 184 Bydgoszcz
tel. +48 500 780 027
email jtyma@inpost.pl

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Associate Project Manager

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 02.07.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy.
Na stanowisku Associate Project Managera będziesz dbać o prawidłową realizację projektów tłumaczeniowych dla międzynarodowych firm.

OPIS STANOWISKA:
- zarządzanie powierzonymi zadaniami,     
- dbanie o zadowolenie klienta i ciągłość projektów
- efektywne, pisemne i ustne, komunikowanie się z członkami zespołu
- informowanie klienta o postępach w pracach nad projektem, także z perspektywy finansowej

WYMAGANIA:
- przynajmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu projektami/lokalizacji
- doświadczenie finansowe w zakresie zarządzania budżetem
- komunikatywna znajomość języka angielskiego (B2/C1)
- znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
- wysokie umiejętności  komunikacyjne
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- umiejętność działania pod presją czasu
- umiejętności analitycznego myślenia
- dyspozycyjność

OFERUJEMY:
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów
- aktywny udział w projektach międzynarodowych
- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania  
- prywatną opiekę medyczną
- jasno określoną ścieżkę kariery (system awansów poziomych i pionowych)
- pracę na podstawie umowy o pracę
- stabilność zatrudnienia
- dofinansowanie do karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.
If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message. You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

Thank you for your email expressing interest in SDL.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.

If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 9 months.
If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Kierownik projektu

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 02.07.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią.
Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy.

OPIS STANOWISKA:
Do kluczowych obowiązków kierownika projektów zaliczamy koordynację, nadzór i terminową realizację projektów w ramach budżetu. Kierownik ustala terminy, przypisuje obowiązki oraz monitoruje i podsumowuje postępy w realizacji projektu. W oparciu o doświadczenie projektowe określa i realizuje wymagania klienta, przygotowywuje raporty dla wyższej kadry kierowniczej dotyczących stanu realizacji projektu.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
- Zarządzanie złożonymi projektami
- Dbałość o pomyślną realizację, rentowność projektów, wzrost liczby klientów i ich satysfakcję, wykorzystywanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych oraz opracowywanie bezpośrednich raportów
- Komunikacja z klientami, lokalnymi biurami, freelancerami i wewnętrznymi członkami zespołu projektowego
- Utrzymanie procesów i metodologii w celu zapewnienia sukcesu projektu i usług, planowanie oceny ryzyka
- Zatwierdzanie szacunków i zestawianie propozycji dla istniejących klientów i potencjalnych nowych klientów poprzez dostosowanie się do procesu sprzedaży
- Opracowywanie harmonogramów projektów i monitorowanie działalności projektowej
- Rozwiązywanie problemów związanych z prowadzeniem projektów międzynarodowych
- Pomoc w rozmowach konferencyjnych z obecnymi i potencjalnymi nowymi klientami

WYMAGANIA:
- 2+ lat doświadczenia w zarządzaniu projektami
- Znajomość biznesowego języka angielskiego w mowie i piśmie
- Doskonałe umiejętności obsługi klienta i komunikacji w środowisku międzynarodowym
- Solidne umiejętności analityczne, organizacyjne, w tym drobiazgowa dbałość o szczegóły i wielozadaniowość
- Terminowość
- Umiejętność działania pod presją czasu

PREFEROWANE:
- Doświadczenie z narzędziami CAT
- Doświadczenie w zakresie projektów lokalizacyjnych

OFERUJEMY:
- prywatną opiekę medyczną
- pracę na podstawie umowy o pracę w systemie jednozmianowym
- stabilne zatrudnienie w rozwijającym się oddziale międzynarodowej firmy
- aktywny udział w projektach międzynarodowych
- dofinansowanie do karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.
Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.
If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

Thank you for your email expressing interest in SDL.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.

If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 9 months.
If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Koordynator projektów tłumaczeniowych

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 02.07.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko koordynatora projektów w dziale tłumaczeniowym.

OPIS WYKONYWANYCH ZADAŃ:
- współpraca z tłumaczami i kierownikami projektów w międzynarodowym środowisku
- dystrybucja zadań projektowych w zespołach wewnętrznych i zewnętrznych
- przygotowywanie harmonogramów i realizacja projektów w wymaganych terminach
- kontrola i monitorowanie postępu prac projektowych
- obsługa procesu zakupu usług
- administracja projektowa
- obsługa zapytań związanych z projektami

WYMAGANIA:
- znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2
- umiejętności analitycznego myślenia
- znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność
- umiejętność szybkiego uczenia się
- dobra organizacja pracy
- dyspozycyjność

MILE WIDZIANE:
- doświadczenie w zarządzaniu, studia kierunkowe (zarządzanie projektami, logistyka)
- doświadczenie w branży lokalizacyjnej/tłumaczeniowej
- znajomość narzędzi CAT

OFERUJEMY:
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów
- aktywny udział w projektach międzynarodowych
- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii w przyjaznym środowisku / młodym zespole
- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania  
- prywatną opiekę medyczną
- jasno określoną ścieżkę kariery (system awansów poziomych i pionowych)
- pracę na podstawie umowy o pracę
- stabilność zatrudnienia
- dofinansowanie do karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.
Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.
If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

Thank you for your email expressing interest in SDL.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.

If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 9 months.
If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Koordynator projektów z językiem angielskim

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 02.07.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy. Na stanowisku koordynatora będziesz dbać o prawidłową realizację projektów tłumaczeniowych dla międzynarodowych firm.

OPIS STANOWISKA:
- zarządzanie powierzonymi zadaniami,     
- dbanie o zadowolenie klienta i ciągłość projektów
- efektywne, pisemne i ustne, komunikowanie się z członkami zespołu
- informowanie klienta o postępach w pracach nad projektem, także z perspektywy finansowej

WYMAGANIA:
- komunikatywna znajomość języka angielskiego (B2/C1)
- znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- umiejętność działania pod presją czasu
- umiejętności analitycznego myślenia
- dyspozycyjność

MILE WIDZIANE:
- doświadczenie przy koordynowaniu zadań
- zainteresowanie nowymi technologiami
- doświadczenie w pracy z klientem
- chęć aktywnego zarządzania projektami i doskonalenia w tym zakresie
- umiejętność działania pod presją czasu

OFERUJEMY:
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów
- aktywny udział w projektach międzynarodowych
- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania  
- prywatną opiekę medyczną
- jasno określoną ścieżkę kariery (system awansów poziomych i pionowych)
- pracę na podstawie umowy o pracę
- stabilność zatrudnienia
- dofinansowanie do karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.
If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

Thank you for your email expressing interest in SDL.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.

If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 9 months.
If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Koordynator projektów z językiem niemieckim. Możliwość pracy zdalnej

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 02.07.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.
Obecnie poszukuje kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy.
***Możliwość pracy zdalnej.

OPIS STANOWISKA:
- zarządzanie powierzonymi zadaniami,
- dbanie o zadowolenie klienta i ciągłość projektów.
- efektywne, pisemne i ustne, komunikowanie się z członkami zespołu
- informowanie klienta o postępach w pracach nad projektem, także z perspektywy finansowej

WYMAGANIA:
- znajomość języka niemieckiego i angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację (B2/C1)
- znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- umiejętność działania pod presją czasu
- umiejętności analitycznego myślenia
- dyspozycyjność

MILE WIDZIANE:
- doświadczenie przy koordynowaniu zadań
- zainteresowanie nowymi technologiami
- doświadczenie w pracy z klientem
- chęć aktywnego zarządzania projektami i doskonalenia w tym zakresie

OFERUJEMY:
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów
- aktywny udział w projektach międzynarodowych
- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania  
- prywatną opiekę medyczną
- jasno określoną ścieżkę kariery (system awansów poziomych i pionowych)
- pracę na podstawie umowy o pracę
- stabilność zatrudnienia
- dofinansowanie do karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.
If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

Thank you for your email expressing interest in SDL.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.

If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 9 months.
If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

PRACA ZA GRANICĄ. Niemcy, Austria, Belgia, Francja

Innowacyjne Centrum Rozwoju
oferta dodana: 10.07.2019
cała polska,

PRACA ZA GRANICĄ
Niemcy, Austria, Belgia, Francja
• Kierowca kat.C / Kierowca kat.C+E
• Sprzedawca K/M
• Rzeźnik
• Kelnerka
• Kucharz/ Szef Kuchni
• Elektryk
• Mechanik, elektromechanik do warsztatu
samochodowego
• Elektryk/ elektromonter do wind osobowych
• Kamieniarz
• Hydraulik
• Brukarz
• Pilarz/ drwal, pracownik leśny
• Pracownik budowy:elektryk techniki budowlanej, dekarz, tynkarz, monter fasad i dachów warstwowych, cieśla szalunkowy, stolarz budowlany, murarz/cieśla szalunkowy, monter rusztowań, spawacz MAG, ślusarz, operator CNC tokarki i frezarki, malarz, pracownik robót ziemnych, pomocnik budowlany

Innowacyjne Centrum Rozwoju
ul. Romualda Traugutta 11
20-454 Lublin
Mail: icr.ilonabodzak@wp.pl
Tel: 508-331-800

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Praktyki dla studentów Geodezji

KMS Geodezja. mgr inż. Michał Siejna
https://kms-geodezja.business.site
oferta dodana: 05.06.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Nakło nad Notecią
praca dla osób niepełnosprawnych

KMS GEODEZJA
mgr inż. Michał Siejna

Oferuje studentom Wydziału Geodezji możliwość odbycia wakacyjnych praktyk studenckich w zakresie terenowym a także biurowym.
Praktyka umożliwi łatwiejsze znalezienie pracy po ukończeniu studiów.

Oferta kierowana jest do studentów z powiatu bydgoskiego i nakielskiego.

kontakt: kmsgeodezja@gmail.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

NAUCZYCIEL INFORMATYKI

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
oferta dodana: 05.07.2019
kujawsko-pomorskie, Nowe

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem zatrudni od 01 września 2019 roku nauczyciela informatyki w pełnym wymiarze etatu.
Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe (lic. lub mgr informatyki)z przygotowaniem pedagogicznym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
ul. Myśliwska 1
tel. 52 333 80 10
e-mail: zsp_nowe@vp.pl

Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie.

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

NAUCZYCIEL HISTORI

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
oferta dodana: 05.07.2019
kujawsko-pomorskie, Nowe

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem zatrudni od 01 września 2019 roku nauczyciela historii w pełnym wymiarze etatu.
Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe (mgr historii) z przygotowaniem pedagogicznym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
ul. Myśliwska 1
tel. 52 333 80 10
e-mail: zsp_nowe@vp.pl

Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie.

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Kierownik projektu

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 01.08.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią.
Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy.

OPIS STANOWISKA:
Do kluczowych obowiązków kierownika projektów zaliczamy koordynację, nadzór i terminową realizację projektów w ramach budżetu. Kierownik ustala terminy, przypisuje obowiązki oraz monitoruje i podsumowuje postępy w realizacji projektu. W oparciu o doświadczenie projektowe określa i realizuje wymagania klienta, przygotowywuje raporty dla wyższej kadry kierowniczej dotyczących stanu realizacji projektu.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
- Zarządzanie złożonymi projektami
- Dbałość o pomyślną realizację, rentowność projektów, wzrost liczby klientów i ich satysfakcję, wykorzystywanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych oraz opracowywanie bezpośrednich raportów
- Komunikacja z klientami, lokalnymi biurami, freelancerami i wewnętrznymi członkami zespołu projektowego
- Utrzymanie procesów i metodologii w celu zapewnienia sukcesu projektu i usług, planowanie oceny ryzyka
- Zatwierdzanie szacunków i zestawianie propozycji dla istniejących klientów i potencjalnych nowych klientów poprzez dostosowanie się do procesu sprzedaży
- Opracowywanie harmonogramów projektów i monitorowanie działalności projektowej
- Rozwiązywanie problemów związanych z prowadzeniem projektów międzynarodowych
- Pomoc w rozmowach konferencyjnych z obecnymi i potencjalnymi nowymi klientami

WYMAGANIA:
- 2+ lat doświadczenia w zarządzaniu projektami
- Znajomość biznesowego języka angielskiego w mowie i piśmie
- Doskonałe umiejętności obsługi klienta i komunikacji w środowisku międzynarodowym
- Solidne umiejętności analityczne, organizacyjne, w tym drobiazgowa dbałość o szczegóły i wielozadaniowość
- Terminowość
- Umiejętność działania pod presją czasu

PREFEROWANE:
- Doświadczenie z narzędziami CAT
- Doświadczenie w zakresie projektów lokalizacyjnych


OFERUJEMY:
- prywatną opiekę medyczną
- pracę na podstawie umowy o pracę w systemie jednozmianowym
- stabilne zatrudnienie w rozwijającym się oddziale międzynarodowej firmy
- aktywny udział w projektach międzynarodowych
- dofinansowanie do karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.
Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.
If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Koordynator projektów tłumaczeniowych

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 01.08.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią.
Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko koordynatora projektów w dziale tłumaczeniowym.


OPIS WYKONYWANYCH ZADAŃ:
- współpraca z tłumaczami i kierownikami projektów w międzynarodowym środowisku
- dystrybucja zadań projektowych w zespołach wewnętrznych i zewnętrznych
- przygotowywanie harmonogramów i realizacja projektów w wymaganych terminach
- kontrola i monitorowanie postępu prac projektowych
- obsługa procesu zakupu usług
- administracja projektowa
- obsługa zapytań związanych z projektami

WYMAGANIA:
- znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2
- umiejętności analitycznego myślenia
- znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność
- umiejętność szybkiego uczenia się
- dobra organizacja pracy
- dyspozycyjność

MILE WIDZIANE:
- doświadczenie w zarządzaniu, studia kierunkowe (zarządzanie projektami, logistyka)
- doświadczenie w branży lokalizacyjnej/tłumaczeniowej
- znajomość narzędzi CAT

OFERUJEMY:
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów
- aktywny udział w projektach międzynarodowych
- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii w przyjaznym środowisku / młodym zespole
- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania  
- prywatną opiekę medyczną
- jasno określoną ścieżkę kariery (system awansów poziomych i pionowych)
- pracę na podstawie umowy o pracę
- stabilność zatrudnienia
- dofinansowanie do karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.
If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_______________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Koordynator projektów z językiem angielskim

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 01.08.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy. Na stanowisku koordynatora będziesz dbać o prawidłową realizację projektów tłumaczeniowych dla międzynarodowych firm.

OPIS STANOWISKA:
- zarządzanie powierzonymi zadaniami,     
- dbanie o zadowolenie klienta i ciągłość projektów
- efektywne, pisemne i ustne, komunikowanie się z członkami zespołu
- informowanie klienta o postępach w pracach nad projektem, także z perspektywy finansowej

WYMAGANIA:
- komunikatywna znajomość języka angielskiego (B2/C1)
- znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- umiejętność działania pod presją czasu
- umiejętności analitycznego myślenia
- dyspozycyjność

MILE WIDZIANE:
- doświadczenie przy koordynowaniu zadań
- zainteresowanie nowymi technologiami
- doświadczenie w pracy z klientem
- chęć aktywnego zarządzania projektami i doskonalenia w tym zakresie
- umiejętność działania pod presją czasu

OFERUJEMY:
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów
- aktywny udział w projektach międzynarodowych
- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania  
- prywatną opiekę medyczną
- jasno określoną ścieżkę kariery (system awansów poziomych i pionowych)
- pracę na podstawie umowy o pracę
- stabilność zatrudnienia
- dofinansowanie do karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.
If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Rekruter

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 01.08.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią.
Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy.


OPIS STANOWISKA:
- współpraca z działem rekrutacji, HR i managerami
- efektywne wyszukiwanie i pozyskiwanie nowych współpracowników firmy poprzez ogłoszenia i kontakt bezpośredni
- przetwarzanie zgłoszeń nowych współpracowników oraz koordynacja procesu ich rekrutacji
- aktualizacje bazy danych
- przygotowywanie raportów z rekrutacji

WYMAGANIA:
- znajomość języka angielskiego (min. B2 w mowie i w piśmie)
- umiejętność efektywnego komunikowania się (ustnie i pisemnie)
- znajomość pakietu MS Office
- umiejętność działania pod presją czasu
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja czasu pracy
- wysoka kultura osobista
- dyspozycyjność

JESTEŚ ODPOWIEDNIM KANDYDATEM, JEŚLI:
- chcesz się rozwijać w tym kierunku;
- znasz język angielskim min. na poziomie B2 (w mowie i w  piśmie) oraz nie boisz się go używać w codziennej komunikacji;
- jesteś graczem zespołowym;
- kontakt z kandydatami sprawia Ci przyjemność i zależy Ci, by proces rekrutacji wspominali jak najlepiej;
- naprawdę posiadasz wysokie umiejętności komunikacyjne;
- jesteś mistrzem organizacji pracy własnej i potrafisz samodzielnie ustalać priorytety

OFERUJEMY:
- prywatną opiekę medyczną
- pracę na podstawie umowy o pracę w systemie jednozmianowym
- stabilne zatrudnienie w rozwijającym się oddziale międzynarodowej firmy
- udział w projektach międzynarodowych
- dofinansowanie do karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.
If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Specjalista Desktop and Digital Publishing_DTP (popołudnie)

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 01.08.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy.
Proponowane stanowisko pracy poszerzy Twoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie DTP, zarządzania projektami czy obsługi klienta.

OPIS WYKONYWANYCH ZADAŃ:
- analiza plików dla potrzeb lokalizacji, wybór odpowiednich procesów i narzędzi tłumaczeniowych;
- skład i łamanie tekstów, formatowanie i przygotowywanie materiałów do publikacji lub druku w różnych wersjach językowych na wzór dokumentu wyjściowego;
- przygotowywanie grafik w różnych wersjach językowych na wzór dokumentu wyjściowego;
- odtwarzanie źródła dokumentu na podstawie plików PDF przy wsparciu specjalistycznych programów;
- kontrolowanie jakości poprzez sprawdzanie dokumentów pod kątem zgodności z dokumentem wyjściowym;
- opracowywanie instrukcji i dokumentacji projektowej;
- możliwa koordynacja projektów w tym między innymi: zarządzanie projektem, kontrolowanie budżetu, jakości i terminów, przydzielanie osób do projektu, obsługa klienta.

WYMAGANIA:
- dobra znajomość języka angielskiego (min. B1/B2) pozwalająca na swobodną komunikację
- znajomość edycji tekstów, grafik, multimediów, pakietów internetowych
- znajomość pakietu MS Office
- umiejętność pracy w zespole
- wysoka etyka pracy, samodzielność, dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
- umiejętności analitycznego myślenia
- umiejętność działania pod presją czasu
- dyspozycyjność

MILE WIDZIANE:
- znajomość programów z pakietu Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere)
- podstawy edycji audio i video (Pro Tools, Sony Vegas, Windows Movie Maker, Sound Forge)
- znajomość narzędzi i programów e-Learningowych
- doświadczenie w pracy z klientem
- chęć aktywnego zdobywania wiedzy i szukania nowych rozwiązań

OFERUJEMY:
- pracę w stałych godzinach pracy 15:00-23:00 od poniedziałku do piątku
- udział w projektach międzynarodowych dla największych klientów na świecie
- pracę w różnych aplikacjach DTP / graficznych
- jasno określoną ścieżkę kariery w globalnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (system awansów poziomych i pionowych)
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów
- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania  
- umowy o pracę
- prywatną opiekę medyczną
- dofinansowanie do karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.
If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Specjalista Desktop and Digital Publishing_DTP new form

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 01.08.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy.
Proponowane stanowisko pracy poszerzy Twoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie DTP, zarządzania projektami czy obsługi klienta.

OPIS WYKONYWANYCH ZADAŃ:
- analiza plików dla potrzeb lokalizacji, wybór odpowiednich procesów i narzędzi tłumaczeniowych;
- skład i łamanie tekstów, formatowanie i przygotowywanie materiałów do publikacji lub druku w różnych wersjach językowych na wzór dokumentu wyjściowego;
- przygotowywanie grafik w różnych wersjach językowych na wzór dokumentu wyjściowego;
- odtwarzanie źródła dokumentu na podstawie plików PDF przy wsparciu specjalistycznych programów;
- kontrolowanie jakości poprzez sprawdzanie dokumentów pod kątem zgodności z dokumentem wyjściowym;
- opracowywanie instrukcji i dokumentacji projektowej;
- możliwa koordynacja projektów w tym między innymi: zarządzanie projektem, kontrolowanie budżetu, jakości i terminów, przydzielanie osób do projektu, obsługa klienta.

WYMAGANIA:
- dobra znajomość języka angielskiego (min. B1/B2) pozwalająca na swobodną komunikację
- znajomość edycji tekstów, grafik, multimediów, pakietów internetowych
- znajomość pakietu MS Office
- umiejętność pracy w zespole
- wysoka etyka pracy, samodzielność, dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
- umiejętności analitycznego myślenia
- umiejętność działania pod presją czasu
- dyspozycyjność

MILE WIDZIANE:
- znajomość programów z pakietu Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere)
- podstawy edycji audio i video (Pro Tools, Sony Vegas, Windows Movie Maker, Sound Forge)
- znajomość narzędzi i programów e-Learningowych
- doświadczenie w pracy z klientem
- chęć aktywnego zdobywania wiedzy i szukania nowych rozwiązań

OFERUJEMY:
- udział w projektach międzynarodowych dla największych klientów na świecie
- pracę w różnych aplikacjach DTP / graficznych
- jasno określoną ścieżkę kariery w globalnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (system awansów poziomych i pionowych)
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów
- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania  
- umowy o pracę
- prywatną opiekę medyczną
- dofinansowanie do karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.
If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Młodszy specjalista ds. obsługi klienta i realizacji zamówień

Moto Budrex Sp. z o.o.
www.motobudrex.pl
oferta dodana: 07.08.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Opis stanowiska:
Moto Budrex Sp. z o.o. jest jedną z największych hurtowni ogumienia w Europie. Nasza firma jest laureatem nagród dla najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce - Diamenty Forbesa oraz Gazele Biznesu, co odzwierciedla dobrą reputację oraz wiarygodność naszego przedsiębiorstwa. Aktualnie poszukujemy osoby, która zasili grono Działu Handlowego w centrali firmy przy ul. Grunwaldzkiej 291 w Bydgoszczy.

 

Najważniejsze zadania:

 • profesjonalna obsługa klienta zgodnie ze standardami firmy

 • obsługa połączeń telefonicznych (infolinia przychodząca)

 • doradztwo w zakresie doboru oraz sprzedaż produktów z branży motoryzacyjnej (opony samochodowe, ciężarowe, rolnicze oraz przemysłowe)

 • koordynowanie procesu realizacji zamówień oraz wsparcie posprzedażowe

 • budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientami oraz dbanie o wizerunek firmy

 • wsparcie sprzedażowe dla terenowych przedstawicieli handlowych

 • współpraca z przewoźnikami oraz dostawcami

Wymagania:

 • komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność

 • wysoka kultura osobista

 • wykształcenie średnie

 • znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office

 • umiejętność organizacji pracy oraz rzetelność

 • zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania

 • chęć do nauki, dążenie do rozwijania swoich umiejętności

Mile widziane:

 • znajomość branży motoryzacyjnej

 • doświadczenie w obsłudze klienta B2B, znajomość technik sprzedaży

 • znajomość systemów klasy ERP, np. Asseco SoftLab

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy, umowa o pracę na pełen etat

 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i zaangażowania

 • pracę w małym zespole i w rodzinnej atmosferze

 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego

 • bogaty pakiet socjalny

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Specjalista ds. obsługi klienta

Corsaria sp. z o.o.
www.corsaria.pl
oferta dodana: 13.08.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Szukasz dla siebie wyjątkowego miejsca pracy? Masz w sobie wiele pozytywnej energii? Lubisz kontakt z ludźmi?
Jeśli zamkną przed Tobą drzwi, to po prostu wchodzisz oknem, bo Twoje motto życiowe brzmi “cały czas do przodu”?
Doskonale trafiłeś.

Dołącz do nas i zostań członkiem zespołu Corsaria sp. z o.o. Jesteśmy firmą finansową, która działa w obszarze obsługi wierzytelności. Lubimy to co robimy i lubimy wyzwania - a tych z każdym dniem jest coraz więcej. Dlatego potrzebujemy właśnie Ciebie!
Mamy dla Ciebie pracę na stanowisku:

Specjalista ds. obsługi klienta
Miejsce pracy: Bydgoszcz                
    
Czym będziesz się zajmować w Corsarii:
dzięki Tobie nasi klienci będą czuli się “zaopiekowani” (będziesz z nimi rozmawiać przez telefon, korespondować listownie i elektronicznie, a czasem spotkać się osobiście i wspierać na każdym etapie transakcji)
przyczynisz się do tego, że Ci, którzy jeszcze nie słyszeli o naszej ofercie, dowiedzą się, co dzięki nam mogą zyskać (i staną się naszymi zadowolonymi stałymi klientami)
będziesz przygotowywać oferty i dokumenty przetargowe (lubimy, by było krótko, zwięźle i treściwie)
zadbasz o to, by nasz CRM stał się kopalnią wiedzy o naszych klientach, która pomoże w pracy całemu zespołowi (lubimy porządek i mamy nadzieję, że Ty również)
                        
Chętnie spotkamy się z Tobą, jeśli:
masz skończone studia (kierunek bez znaczenia) bądź jesteś w ich trakcie - jeśli nie masz doświadczenia w sprzedaży i obsłudze klienta, po prostu Cię wszystkiego nauczymy
wychodzisz z inicjatywą i chce Ci się pracować - bo w naszym Zespole każdy ma swoją rolę i zadania, które wpływają na pracę innych
jesteś komunikatywny i łatwo nawiązujesz kontakty – bo w pracy z klientami budowanie dobrych relacji to podstawa
potrafisz słuchać i zrozumiale formułować swoje myśli – bo będziesz na co dzień odpowiadać na wiele pytań ze strony klientów
potrafisz zarażać innych swoim entuzjazmem – bo nikt nie lubi smutasów, ani my, ani nasi klienci ;)
jesteś dokładny i potrafisz dbać o to, by rzeczywistość wokół Ciebie była uporządkowana - bo w przypadku transakcji finansowych i obsługi klienta to absolutna konieczność
masz prawo jazdy - bo może się przydać w przypadku spotkania z klientem
                                     
Dlaczego warto do nas dołączyć?
będziesz mógł zdobywać nowe doświadczenia i co dzień wspólnie z nami rozwijać spółkę
otrzymasz umowę o pracę po trzymiesięcznym okresie próbnym
otrzymasz wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i osiąganych wyników
możesz liczyć na to, że będziemy słuchać Twoich pomysłów i najlepsze z nich wdrażać w życie
bo w naszym zespole po prostu pracuje się fajnie :)
Więcej o naszej Spółce znajdziesz na stronie www.corsaria.pl

Przyślij CV i list motywacyjny (tak - list również, bo chcemy dowiedzieć się, jak formułujesz swoje myśli) na adres: rekrutacja@corsaria.pl
Na Twoją aplikację czekamy do 31 sierpnia  2019 roku.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych osobowych przez Corsaria.pl znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce http://corsaria.pl/polityka-prywatnosci/

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Sprzątanie pomieszczeń

Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
www.kpsw.edu.pl
oferta dodana: 05.08.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Zatrudnimy pracownika do sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych. Umowa o pracę, pełen etat.

Kontakt: kadry@kpsw.edu.pl

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.