Wyszukiwarka

Księgowy

Miejsce pracy: Bydgoszcz (okolice), Ciele (pow. bydgoski)

Zakres obowiązków:

 • formalno- rachunkowa kontrola dokumentów księgowych
 • terminowość w sporządzaniu dokumentacji księgowej
 • analiza i uzgadnianie kont na koniec każdego okresu sprawozdawczego
 • uzgadnianie rejestrów VAT
 • rozliczanie krajowych i zagranicznych delegacji pracowników
 • przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby firmy
 • współpraca z innymi działami firmy

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziana rachunkowość i finanse)
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wiedza z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętności analityczne
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy, dokładność, odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie zawodowe mile widziane

Oferujemy:

 • pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej
 • umowę o pracę
 • możliwość doskonalenia zawodowego, dostęp do literatury fachowej i szkoleń

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Prosimy o zawarcie następującej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w moim Cirriculum Vitae w zakresie i w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji BOHAMET S.A. z siedzibą w Cielu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO").

 • Swoje dane osobowe podałem(-am) dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 • Wyrażam również zgodę na wykorzystanie danych zawartych w moim CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez wyżej wskazanego.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Działamy na rynku od 1995 roku konsekwentnie wspierając informatyzację procesów biznesowych Poczty Polskiej. Naszą misją jest wytwarzanie wysokiej jakości rozwiązań i dostarczanie usług informatycznych dla naszego Klienta. 

 

Poszukujemy pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. księgowości

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Posiadasz:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość)
 • doświadczenie z zakresu pełnej księgowości spółek i finansów
 • praktyczną znajomość zasad rachunkowości i aktualnych przepisów podatkowych
 • bardzo dobrą znajomość pakietu Ms Office
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność dobrej organizacji pracy

Mile widziane:

 • praktyczna znajomość oprogramowania księgowo-finansowego Symfonia 

DOŁĄCZ DO NAS!

Na co dzień będziesz zajmować się:

 • księgowaniem bieżących dokumentów Spółki
 • księgowaniem wyciągów bankowych
 • naliczaniem i rozliczaniem delegacji krajowych i zagranicznych
 • uzgadnianiem sald ksiąg rachunkowych
 • importowaniem przelewów do systemu bankowego
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych
 • sporządzaniem zestawień do sprawozdań finansowych i innych raportów na potrzeby wewnętrzne Spółki
 • prowadzeniem ewidencji środków trwałych
 • kontrolą formalno-prawną, rachunkową i merytoryczną dokumentów finansowych
 • aktualizacją i utrzymywaniem procedur wewnętrznych obowiązujących w Spółce
 • wewnętrznym i zewnętrznym raportowaniem i innymi działaniami z zakresu rachunkowości zarządczej

DLACZEGO WARTO U NAS PRACOWAĆ?

Zainteresowane osoby zachęcamy do przesyłania CV klikając w przycisk APLIKUJ znajdujący się poniżej
lub na dole ogłoszenia.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych POSTDATA S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fabryczna 1A. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 13 RODO, tj. przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich zmiany, usunięcia oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.”

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Sunrise System to jeden z największych Partnerów Google i lider rynku marketingu w wyszukiwarkach. Spółka jest częścią międzynarodowej grupy kapitalowej Bauer Media, do której w Polsce należą m.in. takie marki jak RMF FM i Grupa Interia oraz liczne tytuły prasowe.
Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

 

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Oferujemy:

 

 • pracę w perspektywicznej i bardzo szybko rozwijającej się branży SEO/SEM,
 • stabilizację - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • otwartą ścieżkę kariery po pozytywnie zakończonym okresie próbnym,
 • benefity pozapłacowe: prywatna opieka medyczna, karta MultiSport.
 • wdrożenie oraz późniejsze wsparcie ze strony doświadczonej kadry,
 • komfortowe warunki pracy: miejsce pracy w prestiżowej lokalizacji w Bydgoszczy - biura klasy
  A w Centrum Performance Marketing przy ul. Stary Rynek 20, nowoczesne narzędzia pracy.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse),
 • doświadczenie w księgowości lub biurze rachunkowym,
 • znajomość przepisów w dziedzinie finansów, rachunkowości i prawa podatkowego,
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego na poziomie średnim ,
 • samodzielność w wykonywaniu czynności,
 • chęć rozwoju zawodowego oraz ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Zakres obowiązków:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki usługowej ,
 • rozliczanie należności i zobowiązań,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z zakresem rachunkowości oraz prawa podatkowego (bilans, rachunek zysków i strat),
 • sporządzanie analiz i raportów na potrzeby wewnętrzne spółki,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS.

 

APLIKUJ

Wysyłając aplikację, Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119), tzw. RODO.

Wyrażając zgodę, Kandydat przyjmuje do wiadomości, że Administratorem jego danych osobiwych jest Sunrise System spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres: Plac Andersa 3, 61-894 Poznań. Polityka Prywatnosci

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

oferta dodana: 10.03.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

KIEROWNIK ODDZIAŁU W BIURZE FINANSOWO-INWESTYCYJNYM(NR 1205)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/1205

 

Obowiązki:

Główne obowiązki:
- zarządzanie i kierowanie dostępnymi zasobami ludzkimi i rzeczowymi Oddziału w celu zapewnienia efektywnej realizacji przypisanych zadań,
- nadzorowanie gospodarki nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, aktualizowanie stanów prawnych, gospodarowanie lokalami biurowymi, pomieszczeniami zaplecza technicznego, sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem obiektów Urzędu oraz terenu wokół nich,
- monitorowanie spraw związanych z gospodarką magazynową w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania oraz dystrybucji dóbr materialnych pozwalających zabezpieczyć funkcjonowanie Urzędu,
-koordynacja spraw związanych z administrowaniem sal konferencyjnych oraz obsługą narad, szkoleń i spotkań organizowanych przez Urząd.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.
 

 

Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

 • wyższe (w tym licencjat)

 

Pozostałe wymagania:

 • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zespołem, - znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, - znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, - znajomość rozporządzenia Ministra Skarbu o gospodarowaniu majątkiem Skarbu Państwa, - zarządzanie personelem w kontekście rozwiązywania problemów i konfliktów oraz w kontekście delegowania zadań, wymagania dodatkowe: - 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania magazynem, - znajomość ustawy o ochronie danych osobowych. - znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Miejsce pracy: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys i list motywacyjny z własnoręcznym podpisem, - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj). Kopie innych dokumentów i oświadczenia: - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie: od dnia 28 lutego 2019 roku do dnia 10 marca 2019 roku na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kancelaria ogólna, pokój 4 ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz z dopiskiem: Kierownik Oddziału w BFI DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Kujawsko -Pomorski, tel: (52)349 77 80 Kontakt do inspektora ochrony danych: (52) 349-72-39 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej Informacje o odbiorcach danych: Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) Uprawnienia: - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. Rekrutacja (...). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta

Wynagrodzenie brutto: od 2 250 PLN

 

Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:

10/03/2019

Wymiar etatu:

Pełny etat

Rodzaj umowy:

Na czas określony

Liczba wakatów:

1

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.