Wyszukiwarka

Firma zajmuje się wyposażaniem budynków inwentarskich w sprzęt do hodowli na terenie Europy i Azji.
Mieści się w Augustowie k/ Bydgoszczy (86-022 Dobrcz).

Poszukujemy

Samodzielny księgowy

Miejsce pracy: Bydgoszcz (okolice)

Obowiązki:

 • księgowanie wyciągów bankowych oraz wystawianie faktur zaliczkowych,
 • systematyczne księgowanie faktur kosztowych oraz sprawdzanie poprawności księgowań faktur,
 • sprawdzanie rozrachunków z kontrahentami,
 • rozliczanie delegacji pracowniczych (krajowych i zagranicznych),
 • rozliczanie kosztów międzyokresowych,
 • obsługa środków trwałych,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • rozliczanie PIT i CIT,
 • dbanie o prawidłowy przebieg informacji i dokumentów w dziale.

Wymagania:

 • minimum wykształcenie średnie, mile widziany kierunek rachunkowość,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • umiejętność organizacji pracy, 
 • komunikatywność,
 • sumienność i dokładność,
 • prawo jazdy kategorii B w celu dojazdu do pracy (brak komunikacji publicznej).

Oferujemy:

 • pracę w miłym zespole,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • umowę o pracę na czas określony.

 

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Kreis Pack sp. z o.o. zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm)”. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Celem działań  Firmy Skraw- Mech Sp. z o.o.  jest osiągniecie wiodącej pozycji na rynku nie tylko w zakresie cięcia laserowego, konstrukcji i obróbki skrawaniem, ale także sukcesywne poszerzanie zakresu naszych usług, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta

Młodszy specjalista ds. analiz i raportowania w dziale kontrolingu

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Zakres obowiązków:

 • analiza danych produkcyjnych i sprzedażowych
 • stałe monitorowanie przepływu oraz jakości danych
 • przygotowywanie raportów cyklicznych oraz analiz ad-hoc
 • proponowanie usprawnień oraz nowych rozwiązań analitycznych

Wymagania:

 • wysokie umiejętności analityczne
 • skrupulatność
 • znajomość MS Excel w stopniu co najmniej dobrym
 • umiejętność pracy na dużych zbiorach danych
 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
 • mile widziane wykształcenie o profilu matematycznym lub pokrewnym
 • znajomość problematyki rachunkowości zarządczej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i realizacji własnych pomysłów
 • pracę w przyjaznej atmosferze

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji (CV) wraz z zamieszczoną w treści klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz. 883)”.

 

 

 

Pragniemy poinformować, iż:

 1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Mechaniczny SKRAW-MECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-082), przy ul. Zygmunta Augusta 11,
 2. w sprawie Ochrony Danych Osobowych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@skraw-mech.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko określone w niniejszej ofercie pracy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – także w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji,
 4. podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a w przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana także innych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na udział także w przyszłych procesach rekrutacyjnych – udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 6 (sześciu) miesięcy od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji – do 1 (jednego) roku od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji,
 6. odbiorcą moich danych osobowych, poza administratorem, będą:

1)  upoważnieni pracownicy administratora biorący udział w procesie rekrutacji,

2)  w przypadku zaproszenia Pani/Pana na rozmowę kwalifikacyjną i umożliwienia wstępu do siedziby administratora – podmiot świadczący usługi ochrony obiektu,

3)  w przypadku podjęcia decyzji o Pani/Pana zatrudnieniu – podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy,

 1. przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza treść art. 221 Kodeksu pracy oraz cofnięcia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
 3. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, ponieważ administrator ma prawo żądać od Pani/Pana informacji określonych w art. 221 Kodeksu pracy,
 5. decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

oferta dodana: 21.09.2018
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWO-KSIĘGOWEGO MAŁGORZATA TRYT

Samodzielny księgowy / Samodzielna księgowa

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie pełnej księgowości 
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych 
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz analiz na zlecenie zarządu
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami oraz instytucjami rządowymi
 • Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej

Wymagania:

 • co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w księgowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, praktyczna znajomość prawa podatkowego
 • Doświadczenie w biurze rachunkowym będzie dodatkowym atutem
 • Wykształcenie kierunkowe: ekonomia, finanse, bankowość
 • Dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność i rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy poprzedzoną okresem próbnym;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i zaangażowania
 • samodzielne stanowisko z możliwością rozwoju zawodowego;
 • miłą i przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Składane aplikacje powinny zawierać poniższe oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Aplikuj teraz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Dhs Investments Spółka z o.o.

DHS INVESTMENTS Spółka z o.o. jest firmą o ugruntowanej pozycji w skali kraju, specjalizującą się od wielu lat
w doradztwie prawnym i ekonomicznym związanym z procesami inwestycyjnymi.

Ekonomista - Analityk Finansowy

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 Opis stanowiska:

 • przygotowywanie analiz ekonomicznych i finansowych
 • sporządzanie biznesplanów i studiów wykonalności do projektów inwestycyjnych
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem finansowania projektów inwestycyjnych oraz ich rozliczaniem 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • sprawne poruszanie się w obszarze analizy finansowej oraz rachunkowości
 • zdolności analityczne
 • komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy
 • terminowość, dokładność, wysoka kultura osobista
 • sprawna obsługa powszechnie dostępnych programów informatycznych
 • chęć uczenia się i podnoszenia kwalifikacji

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • godziwe wynagrodzenie wraz z motywacyjnym systemem premiowym
 • możliwość zdobywania  doświadczenia oraz rozwoju zawodowego
 • szkolenia merytoryczne
 • wsparcie informatyczne
 • pracę w przyjaznej atmosferze

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez DHS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest DHS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

oferta dodana: 12.10.2018
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Białe Błota (pow. bydgoski), kujawsko-pomorski

Stara Mydlarnia Producent Kosmetyków Naturalnych

poszukuje osoby na stanowisko:

Główna Księgowa/Główny Księgowy

Miejsce pracy: Stara Mydlarnia - Białe Błota k. Bydgoszczy

Opis stanowiska:

 • bieżące dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów,
 • odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.

Oczekiwania:

 • praktyczna znajomość z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości,
 • wykształcenie wyższe - preferowane w obszarze finansów i księgowości,
 • znajomość programu oprogramowania firmy INSERT – Subiekt, Rewizor,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata,
 • znajomość języka angielskiego (będzie dodatkowym atutem).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji.

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, CV prosimy przesłać za pomocą przycisku.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie CV wraz z poniższą klauzulą.
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę dla Stara Mydlarnia Sp. z o.o. Sp.K. ul. Stawki nr 2A/1, 00-193 Warszawa; Biuro Główne: 86-005 Białe Błota, ul. Barwinkowa 27 na: przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w CV lub innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacji do pracy z udziałem mojej osoby. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania. 

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.