Wyszukiwarka

Specjalista ds. finansowych

PESA Bydgoszcz SA
https://isa.kpsw.edu.pl/index.php?page=bk_oferta_dodaj
oferta dodana: 19.12.2018
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

PESA Bydgoszcz SA jest liderem polskiego rynku budowy, modernizacji oraz naprawy taboru szynowego, zatrudniającym około 3000 pracowników w kilku lokalizacjach na terenie kraju.

 

Nasze tramwaje i pociągi można spotkać zarówno w Polsce, jak i zagranicą, w krajach takich jak Niemcy, Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Węgry, Włochy, Rosja, Białoruś, Czechy, Kazachstan oraz Litwa.

 

W związku z dalszym rozwojem o Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna poszukuje obecnie specjalistów do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. finansowych

Miejsce pracy: Bydgoszcz

ZADANIA:

 • obsługa w ramach prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie finansów:
  • prace związane z zabezpieczeniami, m.in. gwarancje, wadia, inne,
  • analizowanie dokumentacji przetargowych i umów,
 • opiniowanie umów od strony finansów,
 • wykonywanie analiz finansowych ad-hoc,
 • przygotowywanie dokumentów i raportów dla użytkowników zewnętrznych (w szczególności dla instytucji finansowych),
 • nadzorowanie i realizowanie obowiązków wynikających z umów zawartych z instytucjami finansowymi,
 • opcjonalnie: obsługa bankowa w zakresie: tworzenie dyspozycji płatniczych, bankowości elektronicznej, księgowania wyciągów bankowych, analizowanie kont dostawców i odbiorców, przygotowywanie raportów na potrzeby zarządzania płynnością.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie profilowe (finanse, rachunkowość, ekonomia ewentualnie matematyka, prawo będzie dodatkowym atutem),
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z postępowaniem przetargowym, przeprowadzaniem analiz i/lub raportowaniem,
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy, skrupulatność, terminowość, samodzielność, zaangażowanie, chęć rozwoju, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel),
 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • ciekawą pracę w dynamicznym zespole i międzynarodowym środowisku,
 • realną możliwość rozwoju oraz wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
 • dofinansowanie do wypoczynku.

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem przycisku Aplikuj.

 

Prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)".

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami!

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

oferta dodana: 31.12.2018
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko Specjalisty w  Samodzielnej Sekcji Kontrolingu Finansowego

Specjalista

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Główne zadania osoby na tym stanowisku:

 • Przygotowanie analiz finansowych i statystycznych z działalności poszczególnych ośrodków szpitala
 • Bieżąca aktualizacja opisów procedur medycznych w systemie do rachunku kosztów
 • Wycena kosztów leczenia pacjentów płatnych lub rozliczanych indywidualnie z NFZ
 • Przygotowywanie zestawień i analiz porównawczych wykonywanych procedur medycznych
 • Przygotowywanie materiałów do stworzenia cenników wewnętrznych oraz cenników komercyjnych na usługi dla poszczególnych ośrodków kosztów
 • Przyjmowanie i weryfikacja faktur personelu medycznego za świadczone usługi w ramach umów cywilno-prawnych

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (ekonomiczne lub pokrewne)
 • Min. 3 – letni staż pracy
 • Biegła znajomość MS Office
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Komunikatywność
 • Samodzielność w działaniu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagania pożądane:

 • Znajomość specyfiki rachunku kosztów w Zakładach Opieki Zdrowotnej
 • Podstawowa znajomość specyfiki poszczególnych działów księgowości
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Dokładność, dociekliwość w działaniu

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy
 • Wsparcie merytoryczne i przyjazną atmosferę w biurze


Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala
lub przesyłać klikając

 

z podaniem w temacie numeru referencyjnego oraz zamieszczoną klauzulą:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki Nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
  na stanowisko Hydraulika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. W przypadku braku zgody dane osobowe nie będą przetwarzane i zostaną niezwłocznie usunięte.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko lub okres 6 miesięcy od dnia ich przekazania w przypadku, gdy nie jest prowadzony proces rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, chyba
  że przepisy prawa nakazywać będą przechowywanie danych osobowych.
 6. W przypadku uznania, że Pani/Pana prawa zostały naruszone ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jerzy Nowak, tel.: 52 585 4078,
  e-mail: je.nowak@jurasza.pl

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Uniwersytecki Nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Hydraulik

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Szpital zastrzega sobie możliwość kontaktowania z wybranymi kandydatami oraz przedłużenia rekrutacji.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

oferta dodana: 03.01.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko Inspektora w Sekcji Wynagrodzeń

Inspektor ds. wynagrodzeń

Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer referencyjny: IN2/FSW/2019

Główne zadania osoby na tym stanowisku:

 • Samodzielna i kompleksowa obsługa płacowa pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie i weryfikacja list płac dla pracowników oraz zleceniobiorców
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń absencji chorobowych
 • Obsługa potrąceń zgodnie z postanowieniami i wyrokami sądowymi
 • Przygotowanie pism dla instytucji zewnętrznych (np. ZUS, US, komornik)
 • Udzielenie informacji i wyjaśnień pracownikom w zakresie wynagrodzeń w tym wystawianie zaświadczeń dla pracowników
 • Ścisła współpraca z Działem Księgowości
 • Raportowanie i sporządzanie sprawozdań płacowych
 • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie ekonomiczne
 • Doświadczenie w pracy przy naliczaniu wynagrodzeń
 • Praktyczna znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego
  od osób fizycznych
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności program MS Excel)

Wymagania pożądane:

 • Wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość)
 • Znajomość obsługi programu Płatnik
 • Zdolności analityczne, terminowość, skrupulatność
 • Praca pod presją czasu
 • Umiejętność planowania pracy
 • Doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy
 • Wsparcie merytoryczne i przyjazną atmosferę w biurze


Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala
lub przesyłać klikając

 

z podaniem w temacie numeru referencyjnego oraz zamieszczoną klauzulą:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki Nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. wynagrodzeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
  na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. W przypadku braku zgody dane osobowe nie będą przetwarzane i zostaną niezwłocznie usunięte.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko lub okres 6 miesięcy od dnia ich przekazania w przypadku, gdy nie jest prowadzony proces rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, chyba 
  że przepisy prawa nakazywać będą przechowywanie danych osobowych.
 6. W przypadku uznania, że Pani/Pana prawa zostały naruszone ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jerzy Nowak, tel.: 52 585 4078, 
  e-mail: je.nowak@jurasza.pl

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Uniwersytecki Nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. wynagrodzeń

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Szpital zastrzega sobie możliwość kontaktowania z wybranymi kandydatami oraz przedłużenia rekrutacji.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

oferta dodana: 08.01.2019
kujawsko-pomorskie, Aleksandrów Kujawski, Barcin, Brześć Kujawski, Bydgoszcz, Chełmno, Chełmża, Chodecz, Ciechocinek, Dobrzyń nad Wisłą, Gniewkowo,

Dołącz do ponad 100 wykwalifikowanych księgowych z całej Polski stale współpracujących z inFakt. Rozwijaj swoje kompetencje i zdobywaj nowe doświadczenia.

Od 2008 tworzymy rozwiązania informatyczne, które odpowiadają na nowe potrzeby małych i średnich przedsiębiorców oraz księgowych. W tym czasie aż 410 000 przedsiębiorców skorzystało z naszych usług wystawiając faktury, księgując online oraz współpracując z naszymi specjalistami. 


W związku z dynamicznym rozwojem inFakt poszukuje osoby na stanowisko:

Księgowy/a

Jeśli:

 • masz lub planujesz założyć własną jednoosobową działalność gospodarczą,
 • posiadasz minimum 2-letnie doświadczenie w rozliczaniu KPiR różnych przedsiębiorców/firm,
 • jesteś osobą kompetentną i odpowiedzialną,
 • lubisz rozmawiać z ludźmi i tłumaczyć zawiłości podatkowe,
 • cenisz sobie długofalową współpracę ze swoimi klientami,
 • do każdego klienta podchodzisz indywidualnie,
 • umiesz zarządzać swoim czasem,

to właśnie Ciebie szukamy! Oferujemy:

 • zdalną współpracę z dowolnego miejsca w Polsce,
 • atrakcyjne warunki finansowe współpracy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • intuicyjną aplikację do rozliczania klientów,
 • CRM do zarządzania klientami,
 • szkolenia i wdrożenie,
 • wsparcie merytoryczne i techniczne naszych specjalistów,
 • dostęp do klientów z różnych branż z całej Polski.

Zadania:

 • indywidualna i kompleksowa obsługa klientów,
 • samodzielne prowadzenie KPiR zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kontrola merytoryczna dokumentów i prawidłowości księgowań,
 • sporządzenia deklaracji PIT i VAT, JPK,
 • sporządzanie list płac i deklaracji ZUS,
 • tworzenie zestawień i analiz na potrzeby klientów,
 • proaktywny kontakt mailowy i telefoniczny z klientami,
 • kontakt z urzędami.

 

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

BIURO RACHUNKOWE JANINA KMIEĆ

Zatrudnię do Biura Rachunkowego pracownika na stanowisku:

Samodzielna księgowa / Samodzielny księgowy

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Główne zadania:
Bieżąca archiwizacja, ewidencja i kontrola faktur zakupu i innych dokumentów zakupowych, bieżące kontrolowanie ewidencji księgowej, ewidencja środków trwałych, księgowanie rozliczeń międzyokresowych, księgowanie wyciągów bankowych, uzgadnianie kont, ewidencja faktur związanych z importem usług i czynności sprawdzające do przygotowywania deklaracji VAT, inne czynności związane z VAT, uzgadnianie sald zobowiązań dotyczących dostawców, wykonywanie czynności do sporządzania deklaracji NBP dotyczących zobowiązań

Wymagania:
Wykształcenie wyższe kierunkowe, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku, uprawnienia księgowe, preferowane certyfikaty Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office – w szczególności MS Excel oraz systemów księgowych, doskonała organizacja pracy.

 

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

oferta dodana: 09.01.2019
kujawsko-pomorskie, Ciele (pow. bydgoski), Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Spółka BOHAMET w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób na stanowisko:

Fakturzystka z językiem angielskim

Miejsce pracy: Bydgoszcz (okolice), Ciele (pow. bydgoski)

Opis stanowiska:

 • Fakturowanie, zlecanie wysyłek, obsługa eksportu i importu
 • Obsługa klienta zagranicznego online (e-mail i inne narzędzia internetowe) oraz telefonicznie
 • Współpraca z działem sprzedaży i innymi jednostkami w firmie
 • Wprowadzanie informacji  do bazy danych

Wymagania:

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą klienta i pracami biurowymi
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, PowerPoint)
 • Dobre zdolności organizacyjne
 • Znajomość programów firmy Streamsoft mile widziana

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Prosimy o zawarcie następującej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w moim Cirriculum Vitae w zakresie i w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji BOHAMET S.A. z siedzibą w Cielu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO").

 • Swoje dane osobowe podałem(-am) dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 • Wyrażam również zgodę na wykorzystanie danych zawartych w moim CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez wyżej wskazanego.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.