Wyszukiwarka

oferta dodana: 28.01.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33

Referent w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

Miejsce pracy: Bydgoszcz

referent w Wydziale Współpracy Międzynarodowej – UMOWA NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI- ogłoszenie nr 1/2019

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • Wydawanie świadczeniobiorcom dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń rzeczowych na podstawie przepisów o koordynacji na terenie krajów członkowskich UE/EFTA ( art. 17 i 19 rozporządzenia (WE) nr 883/2004) oraz udzielanie informacji dotyczących zasad korzystania ze świadczeń rzeczowych na terenie innych państw członkowskich

Wykształcenie: minimum średnie

Wymagania konieczne:

 • Znajomość MS WORD
 • Znajomość instytucji i zasad funkcjonowania UE ze szczególnym uwzględnieniem problematyki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Znajomość problematyki koordynacji świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem problematyki: tzw. ustawodawstwa właściwego; charakteru pobytu osób uprawnionych przebywających w Polsce oraz w innych krajach UE/EFTA
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Wymagana znajomość języka niemieckiego - warunek konieczny, mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Znajomość przepisów prawa:- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii)   (Dz.U. L 200 z 7.6.2004, str. 1)- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (DZ.U L 284 z 30.10.2009, str. 1)- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz.1510 z późn. zm)

Wymagania pożądane:

 • Umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Odporność na stres
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz.1510 z późn. zm.)

 Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

 4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 999 i 1000);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania z nw. strony)
 • podpisany: list motywacyjny i CV
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • podpisane oświadczenie do celów rekrutacji (druk do pobrania z nw. strony)

http://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/praca-w-nfz/druki-do-pobrania/

Termin składania ofert:

 • do dnia 11 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

 Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria
 • Oferty należy składać osobiście lub można składać za pośrednictwem poczty na ww. adres pocztowy.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 1/2019”
 • Informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914

 

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Spółka IMS Sofa jest międzynarodową organizacją, specjalizującą się w produkcji i sprzedaży mebli tapicerowanych.
 

Do naszej siedziby w Bydgoszczy szukamy osoby na stanowisko:

Tłumacz - Asystent

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Tłumaczenia ustne: spotkania biznesowe, telekonferencje.
 • Tłumaczenia pisemne: korespondencja, dokumenty wewnętrzne spółki, zestawienia, analizy.
 • Bezpośrednia współpraca z Zarządem obcojęzycznym.
 • Bieżące wsparcie administracyjne, sporządzanie dokumentów, przygotowywanie oraz aktualizacja prezentacji.


OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Dobra znajomość MS Office i Outlook.
 • Umiejętność utrzymania wysokiej koncentracji oraz podzielności uwagi.
 • Wysoka kultura osobista, dyskrecja, lojalność.
 • Dobra organizacja pracy, sumienność, rzetelność.
 • Dbanie o wizerunek firmy.


OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Wynagrodzenie zawsze na czas.
 • Pełne świadczenia zdrowotne i emerytalne.
 • Bogaty i różnorodny pakiet socjalny (karty przedpłacone, karty sportowe, pożyczki mieszkaniowe etc.).
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę oraz wsparcie doświadczonych współpracowników.

Dokumenty aplikacyjne (w języku polskim i angielskim) prosimy przesyłać za pomocą przycisku z dopiskiem: „Rekrutacja-Asystent tłumacz".
 

Dziękujemy za nadesłane aplikacje. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do „IMS Sofa” Spółka z o.o. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: Zgadzam się na przetwarzanie przez Spółkę IMS Sofa danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacje@ims.li

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.