Wyszukiwarka

Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji  i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług  w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja  i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona  na realizację celów, potrafi współpracować  w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl.

Enea Serwis Sp. z o.o., Departament Projektowania Zespół Projektowy informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Asystent Projektanta

Miejsce: Bydgoszcz

 

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe/ średnie - elektryczne
  • Pożądane doświadczenie w opracowywaniu projektów w zakresie sieci i urządzeń energetycznych
  • Znajomość : Ustawy Prawo Budowlane, przepisów i norm specjalistycznych w zakresie projektowania urządzeń elektrycznych, zasad sporządzania i zarządzania projektami
  • Grupa kwalifikacyjna SEP
  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera :Pakiet Office, AutoCAD, CorelDraf
  • Prawo jazdy kat. B
  • Mile widziana znajomość j. angielskiego.

Zakres czynności:

  • Udział przy opracowaniu dokumentacji projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie linii napowietrznych i kablowych, systemów sterowania i nadzoru, opracowania techniczne i graficzne schematów liniowych, obwodów i rozdzielni dla stacji transformatorowych SN/nn różnych typów
  • Opracowywanie pod nadzorem i uzgadnianie projektów budowlanych i wykonawczych w tym prowadzenie ustaleń międzybranżowych
  • Udział w innych pracach zespołu projektowego przy realizacji zadań projektowych w zakresie średnich i niskich napięć.

Przewidywany termin zatrudnienia: listopad  2018 r.

Kandydaci mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną. W tytule wiadomości proszę wpisać: „32/2018 Asystent Projektanta, Bydgoszcz”

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Informacja Administratora danych:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Serwis sp. z o.o. z siedzibą Gronówko 30, kod pocztowy 64-111 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ese.iod@enea.pl.

2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

3. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

4. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe:

a) podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA – pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENEA znajduje się na stronie enea.pl: www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea,

b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.

7. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ese.iod@enea.pl.

8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.