Wyszukiwarka

oferta dodana: 24.07.2018
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy jest długoletnim zarządcą nieruchomościami. Zatrudnia specjalistów różnych branż oraz licencjonowanych zarządców.  Wyróżnia się elastycznością i zdolnością przystosowania do nieustannie zmieniających się warunków rynkowych. 

więcej na stronie: www.adm.com.pl

 

obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych
 

w pełnym wymiarze

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Główne zadania na stanowisku:

 • kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie pod względem formalno-prawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych (m. in. sporządzanie projektów SIWZ, ogłoszeń, protokołów, umów, korespondencji z wykonawcami)
 • przekazywanie ogłoszeń do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
 • udział w pracach komisji przetargowej
 • ocena formalno-prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji, badanie i ocena ofert)
 • opracowywanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach oraz analiz, ocen i informacji dotyczących powierzonych zadań
 • prowadzenie rejestru zamówień i archiwizacja dokumentacji postępowań
 • współpraca z innymi działami Spółki w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • realizacja procedur związanych z udzielaniem zamówień do progu 30.000 euro zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze / ekonomiczne / budowlane lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata na stanowiskach związanych bezpośrednio z udzielaniem zamówień publicznych po stronie zamawiającego
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy (w tym umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów z zakresu zamówień publicznych)
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji przetargowej
 • zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii
 • sprawność działania, dobre umiejętności organizacyjne
 • zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel
 • wysoka kultura osobista 

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stałe godziny pracy
 • miłą i koleżeńską atmosferę
 • pracę w gronie specjalistów

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy
 • stanowisko pracy usytuowane w budynku wielopiętrowym, schody

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu wynosił mniej niż 6%.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie oraz okresy zatrudnienia) w terminie do 27 sierpnia 2018 roku bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych przy ul. Śniadeckich 1 Bydgoszcz, pok. 15a; przesłanie na adres: Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o. o. ul. Śniadeckich 1 85-011 Bydgoszcz z dopiskiem „Dział Spraw Pracowniczych” lub za pomocą przycisku aplikuj.

W związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych, Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Śniadeckich 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem 124375, NIP 554-03-16-382; informuje, iż jest administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o. o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail iod@adm.com.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i będą przechowywane na podstawie w/w przepisów; posiada Pan/Pani prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Spółka z o. o., zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo nawiązania kontaktu z wybranymi osobami.

 

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Analityk językowy z językiem angielskim

SDL
oferta dodana: 23.07.2018
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią.

Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy
stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy.

 

OPIS STANOWISKA:
- wsparcie merytoryczno-operacyjne dla kierowników projektów oraz tłumaczy w procesie lokalizacyjnym

OBOWIĄZKI:
- zarządzanie bazami tłumaczeniowymi, słownikami, terminologią klientów
- współpraca z klientem w zakresie ustalania zakresu i rodzaju tłumaczeń
- analiza tekstów źródłowych pod względem poprawności językowej, złożoności technicznej
- przygotowywanie i koordynowanie pilotażowych projektów tłumaczeniowych
- wsparcie tłumaczy w zakresie ustalania z klientem zasad tłumaczeń
- dbanie o jakość i spójność tłumaczeń
- dopasowywanie rozwiązań technologicznych do projektów tłumaczeniowych
- rozwiązywanie problemów związanych z wykorzystywanymi narzędziami CAT
- przygotowywanie analiz i raportów
- zatwierdzanie i opiniowanie ofert przygotowanych dla klientów
- prowadzenie szkoleń z wiedzy o narzędziach CAT i procesie lokalizacyjnym

WYMAGANIA:

- znajomość języka angielskiego na poziomie C1
- wiedza merytoryczna poparta tytułem magistra w zakresie filologii angielskiej
- analityczne myślenie
- kreatywność w rozwiązywaniu problemów
- komunikatywność i samodzielność
- umiejętność organizacji czasu pracy, ustalanie priorytetów zadań

MILE WIDZIANE:

- doświadczenie w branży lokalizacyjnej/tłumaczeniowej na podobnym stanowisku
- znajomość narzędzi tłumaczeniowych
- znajomość oprogramowania MS Excel
- umiejętność działania pod presją czasu

OFERUJEMY:

- prywatną opiekę medyczną
- jasno określoną ścieżkę kariery (system awansów poziomych i pionowych)
- pracę na podstawie umowy o pracę w systemie jednozmianowym
- stabilne zatrudnienie w rozwijającym się oddziale międzynarodowej firmy
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem wykwalifikowanych trenerów
- aktywny udział w projektach międzynarodowych
- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
- dofinansowanie do karty MultiSport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 

SDL Poland sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
Telefon +48 52 582 44 00 www.sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Koordynator projektów z językiem angielskim

SDL
oferta dodana: 23.07.2018
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy. Na stanowisku koordynatora będziesz dbać o prawidłową realizację projektów tłumaczeniowych dla międzynarodowych firm.

 

OPIS STANOWISKA:
- zarządzanie powierzonymi zadaniami
- dbanie o zadowolenie klienta i ciągłość projektów
- efektywne, pisemne i ustne, komunikowanie się z członkami zespołu
- informowanie klienta o postępach w pracach nad projektem, także z perspektywy finansowej

WYMAGANIA:
- komunikatywna znajomość języka angielskiego (B2/C1)
- znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- umiejętność działania pod presją czasu
- umiejętności analitycznego myślenia
- dyspozycyjność

MILE WIDZIANE:
- doświadczenie przy koordynowaniu zadań
- zainteresowanie nowymi technologiami
- doświadczenie w pracy z klientem
- chęć aktywnego zarządzania projektami i doskonalenia w tym zakresie
- umiejętność działania pod presją czasu

OFERUJEMY:
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów
- aktywny udział w projektach międzynarodowych
- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania
- prywatną opiekę medyczną
- jasno określoną ścieżkę kariery (system awansów poziomych i pionowych)
- pracę na podstawie umowy o pracę
- stabilność zatrudnienia

- dofinansowanie do karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Koordynator projektów z językiem niemieckim i angielskim

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 23.07.2018
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.

Obecnie poszukuje kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy.

 

OPIS STANOWISKA:
- zarządzanie powierzonymi zadaniami
- dbanie o zadowolenie klienta i ciągłość projektów
- efektywne, pisemne i ustne, komunikowanie się z członkami zespołu
- informowanie klienta o postępach w pracach nad projektem, także z perspektywy finansowej

WYMAGANIA:
- znajomość języka niemieckiego i angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację (B2/C1)
- znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- umiejętność działania pod presją czasu
- umiejętności analitycznego myślenia
- dyspozycyjność

MILE WIDZIANE:
- doświadczenie przy koordynowaniu zadań
- zainteresowanie nowymi technologiami
- doświadczenie w pracy z klientem
- chęć aktywnego zarządzania projektami i doskonalenia w tym zakresie

OFERUJEMY:
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów
- aktywny udział w projektach międzynarodowych
- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania
- prywatną opiekę medyczną
- jasno określoną ścieżkę kariery (system awansów poziomych i pionowych)
- pracę na podstawie umowy o pracę
- stabilność zatrudnienia
- dofinansowanie do karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy poszukuje pracowników na stanowisko:

Inspicjenta

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat,
 • ciekawą pracę w miłej atmosferze w instytucji kultury,
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,
 • Komunikatywność i otwartość,
 • Dokładność i zaangażowanie,

Zakres obowiązków na stanowisku Inspicjent:

 • dbałość o terminowość i dokładność scenicznego przebiegu przedstawienia, które zostało powierzone jego nadzorowi,
 • przygotowanie i kierowanie organizacyjne próbami i przedstawieniami powierzonymi do nadzoru przez Dyrektora w siedzibie i poza nią, zabezpieczając punktualne ich rozpoczęcie i sprawny przebieg,
 • opracowanie egzemplarza spektaklu umożliwiającego realizację zadań suflersko-inspicjenckim,
 • sporządzanie raportów z prób i przedstawień z odnotowaniem nieprawidłowości – wszelkich faktów odbiegających od norm,
 • nawiązywanie kontaktów z innymi teatrami oraz podmiotami w celu wymiany przedstawień lub organizacji imprez,
 • dopilnowanie sporządzania umów z realizatorami i wykonawcami spektakli, a także z fotografem i tłumaczem,
 • współpraca i komunikacja z reżyserami, scenografami, aktorami, prelegentami, krytykami i innymi osobami zapraszanymi do współpracy z Teatrem oraz opieka nad gośćmi zapraszanymi przez Teatr

DOŁĄCZ DO NAS

Dział Kadr

Teatr Polski im. Hieronima. Konieczki w Bydgoszczy

85-071 Bydgoszcz, Al. Mickiewicza 2, tel. 52/33 97 828


Odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

 

Do CV prosimy o dołączanie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Teatr Polski im. Heronima Konieczki z siedzibą w Bydgoszczy (85-071), ul. Aleja Adama Mickiewicza 2, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspicjenta. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

...............................................

(data i podpis kandydata do pracy)

Aplikuj teraz

Klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Heronima Konieczki z siedzibą w Bydgoszczy (85-071), ul. Aleja Adama Mickiewicza 2, adres e-mail: tp@teatrpolski.pl., tel. 523397812 (zwany w dalszej części Administratorem);

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Inspektor), którym jest: Pan Marek Richter, kontakt do Inspektora e-mail: inspektor@teatrpolski.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Inspicjenta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Heronima Konieczki z siedzibą w Bydgoszcz;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres .3 miesięcy;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: marta.pierzchalska@teatrpolski.pl;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Inspicjenta;

10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Bank Pocztowy to jeden z najszybciej rozwijających się banków w Polsce, który świadczy bezpieczne i zrozumiałe usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Naszą misją jest zapewnienie prostej i dostępnej bankowości w przyjaznym otoczeniu. Dbamy o przejrzystość produktów, procedur i komunikacji, a także dążymy do stworzenia atmosfery pracy sprzyjającej rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Naszym partnerem strategicznym jest Poczta Polska, większościowy akcjonariusz Banku

Referent / Specjalista w Biurze Hurtowni Danych

Bydgoszcz

U nas można:

 • pracować w dynamicznie rozwijającym się polskim banku,
 • ciągle się rozwijać,
 • pracować w przyjaznej atmosferze,
 • mieć stabilne warunki zatrudnienia,
 • korzystać z bogatego pakietu benefitów (Pakiet Lux Med, Program MultiSport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Ubezpieczenia grupowe, Pracowniczy Program Emerytalny),
 • być zatrudnionym w ramach umowy o pracę.

Będziesz odpowiedzialny za:

 • rozwój środowiska Hurtowni Danych, pozyskiwanie informacji z systemów zewnętrznych do Hurtowni Danych oraz ich konsolidację,
 • rozwój narzędzi dla systemu informacji zarządczej Banku, w zakresie przetwarzania, prezentacji i dystrybucji informacji,
 • projektowanie, budowa i zasilanie repozytoriów Hurtowni Danych, integrujących dane do wykorzystania przez inne systemy informatyczne,
 • rozwój narzędzi wspomagających proces kontroli jakości danych gromadzonych w Hurtowni Danych,
 • współpracę z administratorami systemów informatycznych w zakresie instalowania, parametryzowania, testowania i utrzymania środowisk informatycznych dla systemu informacji zarządczej Banku.

Nasze oczekiwania:

 • umiejętność pracy w zespole (wierzymy, że budowanie relacji jest najważniejsze w biznesie!)
 • wykształcenie wyższe (informatyczne, ekonomiczne, matematyczne) lub student ostatnich lat,
 • znajomość zagadnień z dziedziny relacyjnych baz danych i hurtowni danych,
 • znajomość środowiska bazodanowe Oracle,
 • umiejętność posługiwania się SQL,
 • umiejętność logicznego myślenia i zdolności analityczne,
 • znajomość podstawy programowania PL/SQL, PHP,
 • praktyczna znajomość narzędzi Oracle, w szczególności SQL Developer, APEX, OBIEE (dodatkowy atut),
 • umiejętność budowy procesów przetwarzania danych w narzędziach ETL i bazach danych (nie jest wymagana - będzie mile widziana).

APLIKUJ !

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź na www.pocztowy.pl/kariera

Zachęcamy do aplikowania również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujące oświadczenia:
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisku Konsultant telefoniczny, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO”.

„Oświadczam, że podczas  procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Bank Pocztowy S.A., przekazałem/łam  Bankowi, działającemu jako pracodawca informacje dotyczące mojego wykształcenia, oraz doświadczenia zawodowego,  które zgodne są ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach. Nadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że  w przypadku ujawnienia braku zgodności danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym  z  przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,  Bank Pocztowy S.A. zastrzega  prawo uchylenia się od skutków swojego ewentualnego oświadczenia woli co do zawarcia umowy o pracę,  jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez kandydata, poprzez złożenie przez niego fałszywych informacji, tj. zgodnie z art 84 kc w związku z art. 300 kp."

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane. 

Przesyłając niniejsze zgłoszenie przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-959), przy ul. Jagiellońskiej 17 (dalej: „Bank”).
2.    Kontakt. Może Pani/Pan skontaktować się z Bankiem za pomocą:
a.    poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz,
b.    poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: rekrutacja@pocztowy.pl,
c.   Infolinii Banku pod numerem tel. 801 100 500 (dla połączeń z krajowych telefonów stacjonarnych; opłata za połączenie jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej) lub 52 34 99 499 (dla połączeń z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych; opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Opłaty naliczane są od momentu nadania komunikatu: „Witamy w Banku Pocztowym …”);
d.    formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pocztowy.pl/kontakt,
3.    IOD. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą:
a.    poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
b.    poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: rekrutacja@pocztowy.pl, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
4.   Cele i podstawy przetwarzania. Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przepisy Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Banku, jakim jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników Banku. Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5.    Okres przechowywania danych. Bank będzie przechowywać Pani/Pana dane w celach rekrutacyjnych do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraził/a Pani/Pan zgodę na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach ,chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ew. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.   Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione agencjom pośrednictwa pracy lub podmiotom współpracującym z Bankiem w zakresie dostarczania Bankowi usług, bez których prowadzenie procesów rekrutacyjnych byłoby utrudnione (np. podmioty dostarczające infrastrukturę informatyczną, firmy audytorskie, kancelarie prawne).
7.    Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu:
a.    prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
b.    prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c.    prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d.    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, wyrażonej na potrzeby przyszłych rekrutacji – o ile została ona wyrażona;
e.    prawo do przenoszenia danych;  
f.    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.   W celu realizacji Pani/Pana praw, może Pani/Pan skontaktować się z Bankiem lub Inspektorem Ochrony Danych na podane w pkt.  2 i 3 adresy do korespondencji.
9.    Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Banku, prosimy o dopisanie w treści Pana/Pani aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach w przyszłości, np. o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Pocztowy S.A. moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych także w przyszłości przyjmując jednocześnie do wiadomości, że przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie”.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.