Wyszukiwarka

ALSTAL Grupa Budowlana jest prężnie rozwijającą się firmą z 40-letnim doświadczeniem

w projektowaniu i generalnym wykonawstwie inwestycji.

Swoje sukcesy zawdzięczamy przede wszystkim sprawnie działającemu zespołowi osób

pracujących w firmie.

 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inżynier Budowy


Miejsce pracy: Bydgoszcz
IB/07/2018

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

 • Weryfikacja dokumentacji wykonawczej
 • Utrzymywanie stałego kontaktu oraz bieżąca współpraca z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Podwykonawcami
 • Ofertowanie oraz prowadzenie negocjacji warunków umowy z podwykonawcami
 • Prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich rozliczanie
 • Przygotowywanie dokumentacji budowy
 • Raportowanie postępów prac
 • Współpraca z kierownictwem budowy na prowadzonych kontraktach

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego - mile widziani 
  studenci ostatnich lat studiów (Budownictwo i pokrewne)
 • Bardzo dobrych wyników w nauce 
 • Dobrej, praktycznej znajomości MS Office oraz AutoCAD
 • Dokładności i odpowiedzialności za wykonywanie 
  powierzonych zadań  
 • Dyspozycyjności i gotowości do podróży 
  służbowych na terenie całej Polski
 • Prawo jazdy kategorii B

Pracownikom oferujemy:

 • Interesującą i odpowiedzialną pracę
  w renomowanej firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i samorealizacji
 • Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia
 • Benefity pozapłacowe m.in. kartę Multisport, 
  pakiety medyczne, ZFŚS

 

Administratorem danych jest ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

JPKadry Sp. z o.o. sp.k.

W związku z realizacją kontraktu przez Naszego Klienta pt. : "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja. Część 1, Część 3" finansowanego ze środków unijnych

poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inżynier Budowy

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Opis stanowiska :

 • planowanie, nadzorowanie i koordynowanie robót zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, wymogami kontraktu, dokumentacją techniczną oraz harmonogramami
 • bieżąca kontrola kosztów budów w ramach przyznanego budżetu kontraktowego
 • nadzór nad pracownikami i brygadzistami
 • prowadzenie dokumentacji budowy i korespondencji z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu

Wymagania : 

 • wykształcenie wyższe budowlane - sanitarne
 • mile widziane doświadczenie w robotach budowlanych 
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera
 • dyspozycyjność

Oferujemy: 

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • ciekawą pracę w doświadczonym i dynamicznym zespole
 • pracę tylko na terenie Bydgoszczy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Aplikuj teraz

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do JPKadry Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Siechnicach, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. poszukuje Osoby na stanowisko:

Majster Budowy

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie kierunkowe: minimum średnie
 • uprawnienia budowlane i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • doświadczenie w realizacji obiektów zamieszkania zbiorowego
 • wysoka kultura osobista, zorganizowanie i odpowiedzialność
 • umiejętność koordynacji pracy zespołu oraz pod presją czasu i zadań
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
 • mile widziana znajomość programów do kosztorysowania robót budowlanych
 • dyspozycyjność

Najważniejsze obowiązki:

 • sprawowanie funkcji Majstra Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym
 • kierowanie pracą wykonawców na budowie
 • koordynacja prac na budowie
 • weryfikacja i kontrola robót oraz zgłaszanie i uczestnictwo w odbiorach dokonywanych przez nadzór inwestorski
 • koordynowanie robót budowlanych z robotami sieciowymi oraz drogowymi
 • bieżąca kontrola i egzekwowanie przestrzegania zasad bhp i p.poż. na budowie
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie doboru i kontraktowania dostawców, usługodawców oraz wykonawców
 • kontrola i prowadzenie rozliczeń dostawców, usługodawców oraz wykonawców
 • udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej oraz formalnej dla uzyskania przez inwestora pozwolenia na użytkowanie
 • udział w kontrolach służb i urzędów
 • współpraca z zespołem sprzedaży

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania prosimy o nadesłanie listu motywacyjnego i życiorysu ze zdjęciem za pomocą przycisku.

 

W temacie prosimy umieścić stanowisko: majster budowy
 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 

W procesie rekrutacji przetwarzane zostaną tylko te aplikacje, które zawierają wyłącznie dane w oparciu o art. 221 §1 Kodeksu pracy.

 

INFORMACJA:

Administratorem Danych Osobowych jest CDI Konsultanci Budowlani Sp. zo.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońska 40. Jednocześnie informujemy, że Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD), adres korespondencyjny ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz, e-mail: iod@cdi.net.pl

Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) – przetwarzane w celach rekrutacyjnych - przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe podane przez kandydata związane z:

- uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko,

- uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.