Wyszukiwarka

CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. poszukuje Osoby na stanowisko:

Majster Budowy

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie kierunkowe: minimum średnie
 • uprawnienia budowlane i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • doświadczenie w realizacji obiektów zamieszkania zbiorowego
 • wysoka kultura osobista, zorganizowanie i odpowiedzialność
 • umiejętność koordynacji pracy zespołu oraz pod presją czasu i zadań
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
 • mile widziana znajomość programów do kosztorysowania robót budowlanych
 • dyspozycyjność

Najważniejsze obowiązki:

 • sprawowanie funkcji Majstra Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym
 • kierowanie pracą wykonawców na budowie
 • koordynacja prac na budowie
 • weryfikacja i kontrola robót oraz zgłaszanie i uczestnictwo w odbiorach dokonywanych przez nadzór inwestorski
 • koordynowanie robót budowlanych z robotami sieciowymi oraz drogowymi
 • bieżąca kontrola i egzekwowanie przestrzegania zasad bhp i p.poż. na budowie
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie doboru i kontraktowania dostawców, usługodawców oraz wykonawców
 • kontrola i prowadzenie rozliczeń dostawców, usługodawców oraz wykonawców
 • udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej oraz formalnej dla uzyskania przez inwestora pozwolenia na użytkowanie
 • udział w kontrolach służb i urzędów
 • współpraca z zespołem sprzedaży

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania prosimy o nadesłanie listu motywacyjnego i życiorysu ze zdjęciem za pomocą przycisku.

 

W temacie prosimy umieścić stanowisko: majster budowy
 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 

W procesie rekrutacji przetwarzane zostaną tylko te aplikacje, które zawierają wyłącznie dane w oparciu o art. 221 §1 Kodeksu pracy.

 

INFORMACJA:

Administratorem Danych Osobowych jest CDI Konsultanci Budowlani Sp. zo.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońska 40. Jednocześnie informujemy, że Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD), adres korespondencyjny ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz, e-mail: iod@cdi.net.pl

Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) – przetwarzane w celach rekrutacyjnych - przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe podane przez kandydata związane z:

- uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko,

- uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne.

Aplikuj teraz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.