Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych

Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych

Ważne jest, aby zgodnie z najlepszymi wzorcami akademickimi rozwój naukowy nie był sprawą wyłącznie indywidualną, ale żeby uzyskiwał wsparcie naukowców i mentorów akademickich. Dlatego też w 2012 roku przy Wydziale Nauk Społecznych i Filologicznych (ówczesna nazwa Wydział Pedagogiczny) Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej powołano Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Do zadań i funkcji Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych należy:

  • integrowanie najzdolniejszych studentów i tworzenie im dodatkowej ścieżki rozwoju i planowania indywidualnej kariery akademickiej z uwzględnieniem ambicji intelektualnych, preferencji intelektualnych, potrzeb poznawczych w naukach humanistycznych i społecznych
  • integrowanie środowiska naukowego przy KPSW w Bydgoszczy i tworzenie kadrze naukowo-badawczej KPSW możliwości konsultacji pomysłów i projektów na poziomie doktoratów, habilitacji i profesury w naukach humanistycznych i społecznych
  • integrowanie i dynamizowanie rozwoju młodej kadry naukowej i troska o rozwój na poziomie m.in. tzw. „postdoka" (po doktoracie)
  • Centrum to miejsce inicjujących spotkania z autorami najważniejszych publikacji, aktywnych twórców w różnym wieku z przestrzeni nauk humanistycznych i społecznych w inicjatywie pt. „STREFA SPOTKAŃ AUTORÓW AKTYWNYCH"
  • troska o recepcję tradycji, o jakość czytania i dialogu naukowego
  • stymulowanie i wspieranie pracowników WP KPSW w próbach występowania o granty badawcze (konsultacje).

Powołanie Centrum z kilkoma jej cyklicznymi inicjatywami jest przykładem, tego że Uczelnia niepubliczna jest także przestrzenią tworzenia najlepszych tradycji intelektualnych i wspólnoty akademickiej. Ważne jest, aby zgodnie z najlepszymi wzorami akademickimi rozwój naukowy nie był sprawą wyłącznie indywidualną, ale aby uzyskiwał wsparcie naukowców, mentorów akademickich z całego środowiska (polskiego i międzynarodowego) z dużym dorobkiem naukowym tworząc w ten sposób wspólnotę intelektualną.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Formy pracy Centrum, czyli cykliczne inicjatywy w ramach Centrum:

  • indywidualne konsultacje z osobami, które ubiegają się o awans akademicki (doktoraty, habilitacje, profesury), konsultowanie tekstów publikacji, planowanie wystąpień naukowych, projektowanie programów badań naukowych
  • Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Oblicza Paideii" (cykliczne, ok. 5 spotkań w roku: wykład otwarty dla wszystkich + seminarium dla kadry KPSW)
  • seminarium „Kultura czytania" (warsztaty dla studentów, doktorantów i doktorów, ok. 5 spotkań w roku)
  • seminarium „Kultura jakości edukacji (spotkania dla doktorantów i doktorów oraz innych pracowników Wydziału Pedagogicznego) - w dbałości o system doskonalenia i zapewnienia jakości kształcenia, zgodnie z formułą „uczymy tego co badamy" (ok. 5 spotkań w roku)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl