Instytut Nauk Ekonomicznych

Instytut Nauk Ekonomicznych jest podstawową jednostką organizacyjną w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Przed uzyskaniem statutu podstawowej jednostki funkcjonował jako jednostka międzywydziałowa pod nazwą Warsztaty dla Doktorantów i Habilitantów.
Niezwykła dbałość Uczelni o rozwój młodej kadry naukowej stała się przyczynkiem do zainicjowania działalności Warsztatów dla Doktorantów i Habilitantów. Projektodawcą tej idei był wybitny specjalista z zakresu nauk ekonomicznych, członek licznych, krajowych i zagranicznych towarzystw i komitetów naukowych, prof. zw. dr hab. Andrzej Czyżewski. Inicjatywa przyjęła formę otwartych wykładów naukowych. Wsparcie dla osób debiutujących w świecie nauki i zachęcenie do wspólnego dyskutowania zagadnień związanymi z ich pracą badawczą oraz umożliwienie podejmowania polemiki w gronie wysokiej klasy ekspertów, stało się wielkim sukcesem warsztatów. Ich ranga naukowa w bardzo szybkim tempie zaczęła wzrastać, dlatego też podjęto decyzję o przekształceniu tej jednostki w podstawową jednostkę naukową, nazwaną Instytutem Nauk Ekonomicznych.
Instytut Nauk Ekonomicznych podejmuje liczne działania naukowo-badawcze w dziedzinie szeroko pojętych nauk ekonomicznych. Są to zespołowe oraz indywidualne badania naukowe prowadzone przez członków Instytutu. Stanowią one fundament do budowania coraz to nowych inicjatyw naukowych a ich zwieńczeniem są liczne publikacje, artykuły, organizowane konferencje naukowe, a także inne działania naukowo-badawcze podejmowane wspólnie z wybitnymi ekspertami oraz naukowcami z kraju i zagranicy.   

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl