Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Lista recenzentów

 • Prof. dr hab. Wiesław Andrukowicz
 • Prof. dr Arunas Augustinatis
 • Prof. dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek
 • Ks. Prof. dr hab. Andrzej Bohdanowicz
 • Prof. dr hab. Oleksandra Jankovych
 • Dr Anrzej Janke
 • Prof. dr hab. Juliusz Jundził
 • Prof. dr hab. Barbara Kaja
 • Prof. dr hab. Stanisław Kawula
 • Prof. dr hab. Maria Urlińska
 • Prof. AI, dr hab. Klaudia Węc
 • Ks. Prof. dr hab. Marian Włosiński
 • Prof. dr hab. Andrzej  Wojciechowski
 • Prof. dr Elena Jolanta Zabarskaite 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl