Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Nr 5 Nauki o Edukacji

STRONA TYTUŁOWA
Spis treści
Michał Bartczak
Natężenie stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem u ratowników medycznych i studentów ratownictwa medycznego
Magdalena Bieniewicz-Wolak
Wyraz przeżytej traumy w rysunku drzewa a nasilenie przeżyć dysocjacyjnych
Wojciech Gulin
Obraz siebie osoby w sytuacji choroby przewlekłej
Paweł Izdebski
Problematyczne użytkowanie telefonu komórkowego a zdrowie psychiczne
Paweł Izdebski
Rozwój pourazowy a prężność
Magdalena Prentka
Poziom zdolności kognitywnych w okresie późnej adolescencji
Karol Rosiak
Wybrane aspekty nieśmiałości w okresie młodzieńczym i w późnej dorosłości
Katarzyna Wasilewska-Ostrowska
Profilaktyka uzależnień w ujęciu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
Patryk Zastępowski, Magdalena Grabowska
Stereotypy płci a kontrola zachowań agresywnych w okresie wczesnej dorosłości

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl